Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde

  • Undervisning/veiledning på bachelor i sykepleie, master og PhD.
  • Forsknings- og utviklingsprosjekt i primærhelsetjenesten og sykehus

Kompetanse

  • Undervisnings- og veiledningskompetanse
  • Kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode
  • Inkontinens og toalettfunksjon hos eldre
  • Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV)
  • Vold og overgrep blant eldre
  • Oversettelse og validering av spørreskjemaer

Bakgrunn

  • Ansatt på HiST, sykepleierutdanningen siden 2004
  • Tidligere arbeidet som sykepleier ved ved kirurgiske avdelinger ved St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssykehus.