Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved institutt for sykepleievitenskap og Senter for omsorgsforskning (SOF). Ansatt ved sykepleierutdanningen siden 2004. Tidligere arbeidet som sykepleier ved ved kirurgiske avdelinger ved St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssykehus.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Saga, Susan; Seim, Arnfinn; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Norton, Christine. (2014) Understanding faecal incontinence in nursing home patients: epidemiology and nurses' management. 2014. ISBN 978-82-326-0476-0.
  • Saga, Susan. (2006) Sykdomsfortellingen: en narrativ studie av meningsskaping etter overlevelse av livstruende sykdom. 2006.

Andre

  • Saga, Susan. (2013) Fecal incontinence among nursing home patients. Arctic Pelvic Floor Meeting 2013 . Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssyk; Trondheim. 2013-11-07 - 2013-11-08.
  • Saga, Susan. (2012) Avføringsinkontinens i sykehjem – forekomst og risikofaktorer. Nasjonal konferanse for sykehjemsmedisin . Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen; Bergen. 2012-02-06 - 2012-02-07.
  • Saga, Susan; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Norton, Christin; Seim, Arnfinn. (2012) Correlates of FI among nursing home patients. ICS Annual meeting . International Continence Society; Beijing. 2012-10-15 - 2012-10-19.
  • Blekken, Lene Elisabeth; Saga, Susan; Seim, Arnfinn. (2011) Faecal incontinence among elderly patients in nursing homes: A systematic review of prevalence and risk factors. International Continence Society 41 st Annual Meeting . International Continence Society; Glasgow. 2011-08-29 - 2011-09-02.
  • Saga, Susan; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Seim, Arnfinn. (2011) Prevalence of faecal incontinence among elderly patients in norwgian nursing homes: The impact of age and long-term care residency. International Continence Society 41st Annual Meeting . International Continence Society; Glasgow. 2011-08-29 - 2011-09-02.