Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved institutt for sykepleievitenskap og Senter for omsorgsforskning (SOF). Ansatt ved sykepleierutdanningen siden 2004. Tidligere arbeidet som sykepleier ved ved kirurgiske avdelinger ved St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssykehus.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Kvam, Sissel; Dypaune, Tone; Saga, Susan. (2016) Dagaktivitetstilbud til yngre personer med demenssykdom. Evalueringsrapport: Lavollen aktivitetssenter. 2016. ISBN 978-82-8340-056-4. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie (9).
  • Saga, Susan; Seim, Arnfinn; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Norton, Christine. (2014) Understanding faecal incontinence in nursing home patients: epidemiology and nurses' management. 2014. ISBN 978-82-326-0476-0.
  • Saga, Susan. (2006) Sykdomsfortellingen: en narrativ studie av meningsskaping etter overlevelse av livstruende sykdom. 2006.