Bakgrunn og aktiviteter

Geir-Tore Stensvik har sykepleierutdanning i fra 2005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har arbedet som sykepleier i hjemmetjeneste og sykehjem i Trondheim kommune de første årene og deretter som fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Han tok videreutdanning i sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal og mastergrad i sykepleie ved Høgskolen i Molde. Har også pedagogisk utdanning (PPU) og mellomfag biologi.

Tilknyttet: Aldring og eldres helse

 

 

Min CV