Bakgrunn og aktiviteter

Geir-Tore Stensvik har sykepleierutdanning i fra 2005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har arbedet som sykepleier i hjemmetjeneste og sykehjem i Trondheim kommune de første årene og deretter som fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Han tok videreutdanning i sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal og mastergrad i sykepleie ved Høgskolen i Molde. Har også praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og mellomfag biologi.

Tilknyttet: Aldring og eldres helse

 

 

Min CV

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Nakrem, Sigrid; Stensvik, Geir-Tore. (2018) Strukturerte fagmøter i sykehjem – «å ro i takt mot felles mål». Norsk sykepleierforbunds utdannings- og forskningskonferanse 2018 . NSF; Oslo. 2018-10-18 - 2018-10-19.
  • Stensvik, Geir-Tore; Haugan, Gørill; Steinsbekk, Aslak; Nakrem, Sigrid. (2016) Integrating comprehensive geriatric assessment and case conferencing to improve quality of care in nursing homes. 3rd Nursing Home Research International Working Group Conference ; Barcelona. 2016-12-09 - 2016-12-10.
  • Andre, Beate; Stensvik, Geir-Tore. (2014) Dokumentasjon av helsehjelp. Fagdag . Fosen Storkommune; Åfjord. 2014-05-08 - 2014-05-08.
  • Andre, Beate; Stensvik, Geir-Tore. (2014) Dokumentasjon av helsehjelp. Fagdag . Fosen storkommune; Bjugn. 2014-05-15 - 2014-05-15.