Anne-S. Helvik

Postdoktor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
73597565
Håkon Jarls gate 11, Øya Helsehus * 153.03.001

Bakgrunn og aktiviteter

Fokuset på forskningen

Fokuset på forskningen er mestring og livssituasjon hos voksne og eldre med kronisk sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. Både kvantitativ og kvalitative metode

Annet

Forskergruppetilhørigheten er: Allmennmedisinsk Forsknings Enhet (AFE)

Bistillinger ved Øre Nese Hals ved St. Olavs Hospital og Nasjonalkompetansetjeneste

Pågående veiledning av PhD kandidater

Hovedveileder

  • Bjarne Austad - Collaboration between primary and secondary care. Follow up of children with ventilation tube in the tympanic membrane (NTNU)
  • Ingrid Følling - “Old habits –hard to change” How to improve health behaviour in individuals who have already established bad habits? A prospective study of participants in the healthy life municipal centres (NTN
  •  Mette Bratt - Olfactory function and dysfunction after Traumatic Brain Injury (NTNU) U)
  • Kjerstin Tevik - Consumption of alcohol and use of psychotropic drugs in older adults – a population based study (NTNU)

Biveileder

  •  Miriam Gustafsson - Pregnancy and psychological general well-being (NTNU)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner