Bakgrunn og aktiviteter

Fokuset på forskningen

Den profesjonelle akademiske karrieren er relatert til forskning på temaer som livskvalitet, mestring, hverdagsliv, nedsatt funksjonsevne. Et helsefremmende perspektiv brukes.
I forskningen blant voksne og eldre har sentrale tema vært rusmiddelbruk, funskjonsnivå, depresjon, demens, lukt og hørsel knyttet til livskvalitet,
behandling, pleie og oppfølging. Både kvantitativ og kvalitativ metode brukes. 

Annet

Forskergruppetilhørighet er: Allmennmedisinsk Forsknings Enhet (AFE)  og Aldring og eldres helse (https://www.ntnu.no/ism/aldring#/view/about)

 

Bistillinger ved Nasjonalkompetansetjeneste

Pågående veiledning av PhD kandidater

Hovedveileder

  •  Mette Bratt - Olfactory function and dysfunction after Traumatic Brain Injury (NTNU)

  •  Ben Kamsvåg Alcohol consumption in older individuals with cognitive impairment and dementia (Sykehuset Innlandet)

Biveileder

  • Ann Helen Nilsen - Symptoms and quality of life before and after surgery for nasal obstruction (NTNU)

  • Marte Rystad Øie - Med nese for KOLS (NTNU)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner