Bakgrunn og aktiviteter

og

Fokuset på forskningen

Den profesjonelle akademiske karrieren er relatert til forskning på temaer som mestring, hverdagsliv, nedsatt funksjonsevne hos voksne og  eldre. Et helsefremmende perspektiv brukes. I denne sammenheng er bruk av alkohol og vanedannende legemidler et fokus i forskningen. Både kvantitativ og kvalitativ metode brukes. 

Annet

Forskergruppetilhørighet er: Allmennmedisinsk Forsknings Enhet (AFE)  og Aldring og eldres helse (https://www.ntnu.no/ism/aldring#/view/about)

 

Bistillinger ved Øre Nese Hals ved St. Olavs Hospital og Nasjonalkompetansetjeneste

Pågående veiledning av PhD kandidater

Hovedveileder

  •  Mette Bratt - Olfactory function and dysfunction after Traumatic Brain Injury (NTNU)

  •  Ben Kamsvåg Alcohol consumption in older individuals with cognitive impairment and dementia (Sykehuset Innlandet)

Biveileder

  • Ann Helen Nilsen - Symptoms and quality of life before and after surgery for nasal obstruction (NTNU)

  • Marte Rystad Øie - Med nese for KOLS (NTNU)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner