Bakgrunn og aktiviteter

 

Stipendiat tilknyttet prosjektet «Elder abuse in residential care settings - a multi-method study on abuse and neglect of older patients in Norwegian nursing homes», finansiert av Norges Forskningsråd, (HelseVel).  

Doktorgradsprosjekt; «Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem - skjer det?» En nasjonal kartleggingsstudie av omfanget og faktorer relatert til vold, overgrep og forsømmelser mot beboere i norske sykehjem. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner