Bakgrunn og aktiviteter

 

Anja Botngård har sykepleierutdanning fra 2002 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun arbeidet de første årene som sykepleier ved medisinsk lungeavdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim, deretter som sykepleier ved Pasientmottak for barn og Overgrepsenheten ved St. Olavs hospital. I 2011 fullført hun en mastergrad i klinisk helsevitenskap ved NTNU, og i 2012 startet hun som universitetslektor ved sykepleierutdanningen, NTNU. Hennes fag- og forskningsinteresse er vold mot barn, voksne og eldre, sykepleie til barn og eldre, helseinformasjon, HLR, og systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV).

I september 2017 startet Anja som phd-stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, i prosjektet «Elder abuse in residential care settings - a multi-method study on abuse and neglect of older patients in Norwegian nursing homes», finansiert av Norges Forskningsråd (HelseVel). I sitt doktorgradsprosjekt har hun gjennomført en stor nasjonal spørrreundersøkelse om vold, overgrep og forsømmelser mot beboere i norske sykehjem. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner