Bakgrunn og aktiviteter

Anne G. Vinsnes is full Professor of Nursing at NTNU, Faculty of Medicine and Health Science, the Department of Public Health and Nursing. She was for many years head of the Clinical Nursing Home Research group at the department. This research group included several projects with the main focus to improve nursing services care by implementing applied research. Research were conducted at different levels, including doctoral projects, along with clinically based projects. Her project leader experience includes projects on Faecal and Urine Incontinence Care in Nursing Homes; Training of nursing students’ clinical gaze; Strategies to improve practice; and The Teaching Nursing Home project in Mid-Norway. She has conducted research on urinary incontinence for nearly 30 years, and for the last 10 years faecal incontinence is also included in her research. She has researched the problem extensively and her research orientation in the field includes qualitative and quantitative methods, clinical research in nursing homes, patient and family perception, quality of life, staff attitudes, and translating research into practice. She has been involved in both national as well as international projects, and is an experienced PI.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hellström, Anna-Lena; Lindehall, Birgitta; Vinsnes, Anne Guttormsen; Hahn, Inger; Hellström, Lisbeth; Hjälmås, Kelm; Lauritsen, Märta; Milsom, Ian; Nordlander, Inger; Norlén, Lars; Öjdeby, Gunilla. (2006) Uroterapi. 2006. ISBN 9144013787.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (2005) Urininkontinens. Akribe Forlag. 2005. ISBN 8279500766.

Del av bok/rapport

 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (2014) Helsefremmende tilnærminger til urininkontinens. Helsefremming i kommunehelsetjenesten.

Rapport/avhandling

 • Saga, Susan; Seim, Arnfinn; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Norton, Christine. (2014) Understanding faecal incontinence in nursing home patients: epidemiology and nurses' management. 2014. ISBN 978-82-326-0476-0.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen; Nyrønning, Signe; Seim, Arnfinn. (2007) Urininkontinensproblematikk på sykehjem : resultater fra en baselineundersøkelse. 2007.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen; Reisch, Birgit. (2004) Kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte og familien i omsorgen til eldre på sykehjem : et arbeidsnotat. 2004.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (2000) Konsekvenser av urininkontinens sett i et folkehelsevitenskapelig perspektiv - En studien om livskvalitet hos kvinner og helsepersonells holdninger. 2000. ISBN 91-88710-93-9. Rapport NHV.

Andre

 • Saga, Susan; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Norton, Christin; Seim, Arnfinn. (2012) Correlates of FI among nursing home patients. ICS Annual meeting . International Continence Society; Beijing. 2012-10-15 - 2012-10-19.
 • Saga, Susan; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Seim, Arnfinn. (2011) Prevalence of faecal incontinence among elderly patients in norwgian nursing homes: The impact of age and long-term care residency. International Continence Society 41st Annual Meeting . International Continence Society; Glasgow. 2011-08-29 - 2011-09-02.
 • Nakrem, Sigrid; Vinsnes, Anne Guttormsen; Harkless, Gene E.; Paulsen, Bård; Seim, Arnfinn. (2008) Kvalitetsindikatorer for pleie og omsorg i sykehjem - finnes de?. Den 8. nasjonale sykepleierkongressen ; Trondheim. 2008-09-17 - 2008-09-19.
 • Nyrønning, Signe; Vinsnes, Anne Guttormsen; Seim, Arnfinn. (2008) Urininkontinensproblematikk på sykehjem. 8. nasjonale sykepleierkongress ; Trondheim. 2008-09-17 - 2008-09-19.
 • Nyrønning, Signe; Vinsnes, Anne Guttormsen; Seim, Arnfinn. (2008) Urininkontinensproblematikk på sykehjem. Den 8. nasjonale sykepleierkongressen i Trondheim ; Trondheim. 2008-09-17 - 2008-09-19.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (2008) Hvilken kunnskap er viktig for god fagutøvelse?. 8. sykepleierkongress ; Trondheim. 2008-09-17 - 2008-09-19.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (2008) Kvinners opplevelse av å leve med urininkontinens. utenTitteltekst . Universitetet i Gøteborg; Gøteborg. 2008-01-10 - 2008-01-10.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen; Nyrønning, Signe; Seim, Arnfinn. (2008) Functional Status Related to Urinary Incontinence among Patients in Nursing Homes. 38 th Annual Meeting International Continence Society ; Cairo. 2008-10-20 - 2008-10-24.
 • Wik, Anne Karin; Torvik, R; Hassel, Nina; Mårvik, Ronald; Vinsnes, Anne Guttormsen. (2008) Kartlegging av nevralgiforme plager hos pasienter som er operert for sykelig overvekt. Den 8. nasjonale sykepleierkongressen i Trondheim ; Trondheim. 2008-09-17 - 2008-09-19.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (2007) Fra forskning til bedre praksis. Fagmøte, norsk sykepleierforbund Sør-Trøndelag ; Trondheim. 2007-11-20 - 2007-11-20.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen; Nyrønning, Signe; Oldervoll, L.. (2007) Urininkontinensproblematikk hos eldre på sykehjem - baseline resultater fra en intervensjonsstudie. Forskningsdagene hiST ; Trondheim. 2007-09-25 - 2007-09-25.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen; Nyrønning, Signe; Oldervoll, Line Merethe. (2006) Urininkontinensproblematikk hos eldre på sykehjem : baseline resultater fra en intervensjonsstudie. Forskning - undring satt i system ; Stjørdal. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Grønning, Kjersti; Løvang, C.; Skomsvoll, Johan Fredrik; Vinsnes, Anne Guttormsen; Kvien, Tore Kristian. (2005) HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE AND EMPLOYMENT STATUS IN PATIENTS WITH RHUMATOID ARTHRITIS. RESULTS FROM THE NOR-DMARD STUDY. KONFERANSE . EULAR; WIEN. 2005-06-08 - 2005-06-11.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (2004) Effekt av et avdelingsbasert undervisningsprogram om urininkontines hos eldre. Omsorg 2004 ; Trondheim. 2004-03-15 - 2004-03-17.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (2004) En strategi for satsningsområdet Klinisk sykehjemsarbeid. Forskningsdagene, HiST . HiST; Trondheim. 2004-09-23 - 2004-09-23.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (2004) Metodekurs i kvalitativ metodikk med vekt på fokusgruppeteknikk. utenTitteltekst . Uraccan, Imtradec, Nicaragua; Nicaragua. 2004-12-13 - 2004-12-15.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (1996) A narrative approach to understand how women experience their urinary incontinence. The Global network of WHO collaborating centers for nursing/midwifery development ; Bahrain. 1996-03-05 - 1996-03-07.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (1994) How is daily life for women suffering from urinary incontinence. WENR 7th biennial conference ; Oslo. 1994-07-03 - 1994-07-06.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen. (1993) Distress associated with urinary incontinence, as measured by a visual analogue scale. Continence for all : a global perspective ; Bournemouth. 1993-04-26 - 1993-04-29.
 • Vinsnes, Anne Guttormsen; Hunskaar, Steinar. (1990) Community living women with urinary incontinence : a measurement of quality of life. 20th International Continence Society Congress ; Århus. 1990-09-15 - 1990-09-15.