Bakgrunn og aktiviteter

  • Har hatt emneansvar for HSYK 203 og HSYK 305, medisinsk praksis  i skolåret 2018-2019,

  • Fra høsten 2019 ha emneansvar for HSYK 1001, Praktiske ferdigheter i sykepleie.

  • Emneansvarlig HSYK 1004 praksis 1 studieår, sykehjems-praksis.

  • Fasilitator på Enhet for helsefaglig simulering.

  • Praksisveiledning og gruppeveiledning, basisgruppe leder.

  • HHLR instruktør

  • Medlem i lærer-gruppen for barn

 

Tilknyttet (eller annen formulering) forskergruppa Aldring og eldres helse, ISM i skrivefeltet og marker Aldring og eldres helse, ISMhttp://www.ntnu.no/ism/aldring#/view/about