Bakgrunn og aktiviteter

Sigrid Nakrem har sykepleierutdanning fra 1986 ved Innherred Sykepleierhøgskole. Hun arbeidet de første årene som sykepleier ved medisinsk og kirurgisk avdeling i sykehus, deretter som sykepleier og leder i kommunehelsetjenesten, både i sykehjem, ved legesenter og i hjemmetjenesten i ulike kommuner i Sør-Trøndelag. Hun har videreutdanning i administrasjon og ledelse, prosjektledelse, samt pedagogikk. I 2005 tok hun mastergrad i helsevitenskap ved NTNU. Hun disputerte i desember 2011 for graden PhD i samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, NTNU med doktorgradsavhandlingen «Kvalitetsmål for pleie og omsorg i sykehjem – hva er av betydning?». Hennes fag- og forskningsinteresse er kvalitet og kvalitetsforbedring, styring og ledelse i kommunehelsetjenesten og velferdsteknologi/e-helse. Hun har lang erfaring med undervisning på ulike nivå ved høgskole/universitet, samt veiledningserfaring på bachelor, master og phd-nivå i tillegg til praksisveiledning.

Tilknyttet: Aldring og eldres helse, ISMHEIKO, bærekraftige helsetjenesterSenter for helsefremmende forskning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Nakrem, Sigrid; Sigurjónsson, Jóhannes B.. (2017) Velferdsteknologi i praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-53236-9.

Del av bok/rapport

  • Kiran, Asle Helge; Nakrem, Sigrid. (2017) Etiske perspektiver ved bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi i praksis.
  • Knutshaug, Toril Johanne; Nakrem, Sigrid. (2017) Velferdsteknologi - hva, hvorfor og hvordan?. Velferdsteknologi i praksis.