Bakgrunn og aktiviteter

Sigrid Nakrem har sykepleierutdanning fra 1986 ved Innherred Sykepleierhøgskole. Hun arbeidet de første årene som sykepleier ved medisinsk og kirurgisk avdeling i sykehus, deretter som sykepleier og leder i kommunehelsetjenesten, både i sykehjem, ved legesenter og i hjemmetjenesten i ulike kommuner i Sør-Trøndelag. Hun har videreutdanning i administrasjon og ledelse, prosjektledelse, samt pedagogikk. I 2005 tok hun mastergrad i helsevitenskap ved NTNU. Hun disputerte i desember 2011 for graden PhD i samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, NTNU med doktorgradsavhandlingen «Kvalitetsmål for pleie og omsorg i sykehjem – hva er av betydning?». Hennes fag- og forskningsinteresse er kvalitet og kvalitetsforbedring, styring og ledelse i kommunehelsetjenesten og velferdsteknologi/e-helse. Hun har lang erfaring med undervisning på ulike nivå ved høgskole/universitet, samt veiledningserfaring på bachelor, master og phd-nivå i tillegg til praksisveiledning.

Tilknyttet: Aldring og eldres helse, ISMHEIKO, bærekraftige helsetjenesterSenter for helsefremmende forskning, Forskningsgruppen fag og profesjon: https://www.ntnu.no/ism/forskning/sykepleiefaget#/view/about

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner