Bakgrunn og aktiviteter

Fra 1. november 2019 jobber jeg som førsteamanuensis II i 20 % stilling ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Jeg født i 1971, kommer opprinnelig fra Rogaland og har bodd i Malvik siden 2003. Jeg er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo og har ph.d. i samfunnsmedisin fra NTNU.  Jeg har erfaring fra klinisk arbeid, undervisning, forskning, forskningsadministrasjon og ledelse.

Arbeidserfaring

 • Seksjonsleder forskningsseksjonen MH-fakultetet okt. 2018 - sept. 2019

 • Konst. adm. dir. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) sept. 2017- juli 2018

 • Forskningsleder TkMN okt. 2014 – aug. 2017

 • Konst. sekretariatsleder REK midt feb. 2014 – okt. 2014

 • Rådgiver REK midt mai 2010 – feb. 2014

 • Faglærer mat og helse HiST nov. 2008 – juni 2009

 • Klinisk ernæringsfysiolog St. Olavs Hospital mars 2008 – mars 2009 og nov. 2004 – juli 2005

 • Stipendiat deltid, Institutt for samfunnsmedisin april 2006 – des. 2013

 • Klinisk ernæringsfysiolog Sykehuset Namsos aug. 2004 – aug. 2006

 • Vitenskapelig assistent, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin UiO april 2003 - juli 2004

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Natland Fagerhaug, Tone. (2013) Lactation and Cardiovascular Health in Mothers. The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. 2013. ISBN 978-82-471-4761-0.