Bakgrunn og aktiviteter

Fra 1. oktober 2018 jobber jeg som seksjonsleder ved forskningsseksjonen, MH fakultetet. Jeg født i 1971, kommer opprinnelig fra Rogaland og har bodd i Malvik siden 2003. Jeg er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo og har ph.d. i samfunnsmedisin fra NTNU.  Jeg har erfaring fra klinisk arbeid, undervisning, forskning, forskningsadministrasjon og ledelse.

Arbeidserfaring

  • Konst. adm. dir. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) sept. 2017- juli 2018

  • Forskningsleder TkMN okt. 2014 – aug. 2017

  • Konst. sekretariatsleder REK midt feb. 2014 – okt. 2014

  • Rådgiver REK midt mai 2010 – feb. 2014

  • Faglærer mat og helse HiST nov. 2008 – juni 2009

  • Klinisk ernæringsfysiolog St. Olavs Hospital mars 2008 – mars 2009 og nov. 2004 – juli 2005

  • Stipendiat deltid, Institutt for samfunnsmedisin april 2006 – des. 2013

  • Klinisk ernæringsfysiolog Sykehuset Namsos aug. 2004 – aug. 2006

  • Vitenskapelig assistent, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin UiO april 2003 - juli 2004

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Natland Fagerhaug, Tone. (2013) Lactation and Cardiovascular Health in Mothers. The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. 2013. ISBN 978-82-471-4761-0.