Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Natland Fagerhaug, Tone. (2013) Lactation and Cardiovascular Health in Mothers. The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. 2013. ISBN 978-82-471-4761-0.