Teknologiretninger

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Teknologiretninger

– Industriell økonomi og teknologiledelse

1., 2. og 3. årskurs – Ulike teknologiretninger og felles, obligatoriske indøkemner
Allerede ved studiestart skal studentene velge én av teknologiretningene:

Teknologien står sentralt i programmet og studentene opparbeider seg dybdekunnskap innenfor det valgte teknologiområdet. Alle emner, både teknologi- og metodeemner, er obligatoriske i første og andre årskurs. Det eneste som skiller Indøk fra andre teknologiprogram i de to første årene er ett innføringsemne i økonomi og ett i organisasjon og ledelse.

Teknologiemnene i tredje årskurs er valgbare innenfor den teknologiretningen og fagretningen den enkelte student følger. Instituttet utarbeider en studieplan for hvert studieår. Studieplanen viser hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgbare.

27 mar 2020

Ordforklaring:

Ordforklaring:

Årskurs = Klassetrinn

Emne = Det faget som det gis undervisning i gjennom semesteret, og som avsluttes med karakter.

Teknologiretning = En samling teknologiemner som utgjør en teknologisk helhet i det tverrfaglige Indøk-programmet.

Fagretning = Spesialisering innenfor en teknologiretning.

Hovedprofil = Faglig fordypning i 4. og 5. årskurs i Indøk-utdanningen

Nyttige snarveier til studieinformasjon: