Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hjelsvold, Rune; Jul, Eric Bartley. (2020) NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning 2020. 2020. ISBN 978-3-540-68164-9. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning (1).

Del av bok/rapport

  • Bahmani, Abdullah; Hjelsvold, Rune. (2019) From Theory to Practice: Teaching Assistants’ Role in Multi-Campus Education. Digital Transformation for a Sustainable Society in the 21st Century. 18th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2019, Trondheim, Norway, September 18–20, 2019, Proceedings.
  • Bahmani, Abdullah; Hjelsvold, Rune; Krogstie, Birgit Rognebakke. (2019) ICT-based challenges of repurposing a single-campus course to multi-campus settings: a pragmatic case study. Digital Transformation for a Sustainable Society in the 21st Century. 18th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2019, Trondheim, Norway, September 18–20, 2019, Proceedings.
  • Kastrati, Zenun; Yildirim Yayilgan, Sule; Hjelsvold, Rune. (2016) Automatically Enriching Domain Ontologies for Document Classification. Proceedings of the 6th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, WIMS 2016.
  • Sievi-Korte, Outi; Systä, Kari; Hjelsvold, Rune. (2015) Global vs. Local - Experiences from a Distributed Software Project Course Using Agile Methodologies. 2015 IEEE Frontiers in Education Conference Proceedings.
  • Ouglov, Andrei; Alsam, Ali; Hjelsvold, Rune. (2006) Gamut Intersection for Image Retrieval. Conference Proceedings, Third European Conference on Color in Graphics, Imaging and Vision.
  • Ouglov, Andrei; Hjelsvold, Rune. (2005) Panoramic video in video-mediated education. Storage and Retrieval Methods and Applications for Multimedia 2005 Proceedings of SPIE.
  • Hjelsvold, Rune. (2003) Tools and technologies for providing interactive database applications. Handbook of video databases : design and applications.

Rapport/avhandling