Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kastrati, Zenun; Yildirim Yayilgan, Sule; Hjelsvold, Rune. (2016) Automatically Enriching Domain Ontologies for Document Classification. Proceedings of the 6th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, WIMS 2016.
  • Sievi-Korte, Outi; Systä, Kari; Hjelsvold, Rune. (2015) Global vs. Local - Experiences from a Distributed Software Project Course Using Agile Methodologies. 2015 IEEE Frontiers in Education Conference Proceedings.
  • Ouglov, Andrei; Alsam, Ali; Hjelsvold, Rune. (2006) Gamut Intersection for Image Retrieval. Conference Proceedings, Third European Conference on Color in Graphics, Imaging and Vision.
  • Ouglov, Andrei; Hjelsvold, Rune. (2005) Panoramic video in video-mediated education. Storage and Retrieval Methods and Applications for Multimedia 2005 Proceedings of SPIE.
  • Hjelsvold, Rune. (2003) Tools and technologies for providing interactive database applications. Handbook of video databases : design and applications.