Realfagløypene

Fysikkløypa 

"Hvor høyt kan vi rope?" Bilde fra Fysikkløypa 2015. Foto: Maren S. Fredagsvik

Fysikkløypa gir elevene mulighet til å komme en dag til NTNU hvor de får oppleve fysikk gjennom ei løype med ca.25 enkle fysikkeksperimenter innen temaene:

 • Elektrisitet
 • Magnetisme
 • Luft
 • Vann
 • Lyd 
 • Lys

Mellom 70–80 elever kommer hver dag, deles inn i grupper på 6–7 elever og blir fulgt gjennom løypa av studenter ved NTNU. "Runden" gjennom elektrisitetsrommet, magnetismerommet, lydrommet, lysrommet og luft/vannrommet tar ca. 3,5 timer med innlagt matpause. Tilbudet varer fra kl. 10.15 til kl. 13.30. Vi oppmuntrer lærerne til å følge med for å få tips til egen undervisning. Alle skoler får utdelt et hefte som beskriver løypa med oppgaver og svar.

I forkant av løypa arrangeres det lærerkurs, der lærerne får mulighet til å gå gjennom eksperimentene og diskutere bruk ved egen skole.   

Fysikkløypa collage. Foto: Maren S. Fredagsvik

Fysikkløypa ble første gang arrangert i 2005 på initiativ fra Institutt for fysikk i samarbeid med Skolelaboratoriet og Vitensenteret. Fysikkløypa har siden dette blitt arrangert 11 ganger, og blitt besøkt av over 12 600 elever. 

Last ned veiledningshefte for fysikkløypa.

Tidspunkt: 

Uke 4, 7 og 11

Aktører

Institutt for fysikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Skolelaboratoriet og Vitensenteret

Kontakt

Maren Skjelstad Fredagsvik

Kjemiløypa

Kjemiløypa 2015 Gassproduksjon. Foto: Maren S. Fredagsvik

Elevene inviteres til en dag ved NTNU der de får følge ei løype med 5 ulike poster som bl.a. består av enkle kjemiforsøk med temaer som dekkes av læreplanmålene for barneskolen (4.–7. trinn). Dette inkluderer bl.a. eksperimenter med flytende nitrogen og tørris, gassproduksjon, analyse av mineralinnholdet i steiner, eksperimenter med vannstrålesug, eksoterm og endoterme reaksjoner og jodklokka. I tillegg gjennomfører samtlige elever en Quiz, og beste gruppe blir premiert på slutten av dagen. Turen gjennom løypa varer ca. 4,5 time inkludert lunsjpause.

Kjemiløypa besøkes av ca 64 elever per dag og elevene deles inn i grupper på 8 elever, som følges gjennom løypa av studenter fra NTNU. I tillegg møter elevene en student ved hver post. Lærerne oppmuntres til å følge med for å få tips til egen undervisning og lettere kan følge opp forsøkene og temaene i undervisningen i etterkant. 

Kjemiløypa 2015 Jodklokka. Foto: Maren S. Fredagsvik

Kjemiløypa ble første gang arrangert i 2009, og har siden vært arrangert tre ganger. Vi håper derimot at det vil blir et fast årlig arrangement. 

Tidspunkt

6 dager i april/mai 

Aktører

Institutt for kjemi, Institutt for materialteknologi og Skolelaboratoriet

Kontakt

Maren Skjelstad Fredagsvik

Matematikkløypa

Matematikkløypa 2014 BlackBox Foto: Kai T. Dragland

Elevene inviteres til en dag ved NTNU hvor de får muligheten til å løse oppgaver og studere tema som tall, algebra, geometri, sannsynlighet og statistikk.

Matematikkløypa gir elevene mulighet til å studere temaer som er relevante i forhold til læreplanen, og har til hensikt å skape interesse for matematikk og realfag. Flere av oppgavene som presenteres i matematikkløypa er også fine å ta med seg til videre arbeid i skolen.

Matematikkløypa 2014 Talltårn. Foto: Kai T. Dragland

Løypa tar imot ca. 72-80 elever hver dag og elevene deles inn i 12 grupper på 6-7 elever. Hver gruppe blir veiledet gjennom løypa av en student fra NTNU.  Løypa varer i ca. 3,5 time, med innlagt matpause, og postene fordelt rundt omkring på Gløshaugen.

I forkant av løypa vil det bli arrangert lærerkurs der alle lærere oppfordres å delta. Kurset tar for seg oppgavene elevene møter i løypa og diskutere bruk ved egen skole. 

Matematikkløypa 2014 Geometri. Foto: Kai T. Dragland

Matematikkløypa ble første gang arrangert i 2014, og ble en slik suksess for de som deltok at løypa vil bli et årlig arrangement. 

Veiledningsheftet for matematikkløypa kan bestilles ved Skolelaboratoriet. 

Tidspunkt

11 dager i mars/april 

Aktører

Institutt for matematiske fag, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Skolelaboratoriet

Kontaktperson

Maren Skjelstad Fredagsvik

 

Biologiløypa

Biologiløypa 2015 Bilder i blad. Foto: Maren S. Fredagsvik

Meld deg på!

Biologiløypa gir elevene mulighet til å eksperimentere og studere temaer som er relevante i forhold til læreplanene, og som har til hensikt å skape interesse for naturfag i ungdomsskolen og kanskje også vekke lysten til å fordype seg i biologi ved senere anledninger. Elevene følger en løype med 10 – 12 poster med oppgaver knyttet til planter, fugler, dyr og innsekter. Elevene får dessuten utforske DNA, elektronmikroskop, fargespekter og andre ting knyttet til biologi.

Biologiløypa 2015 Pinnedyr. Foto: Maren S. Fredagsvik

Biologiløypa besøkes av 72-80 elever hver dag og elevene deles inn i grupper på 6-8 elever. Gruppene får en vert som følger dem rundt og hjelper til med eksperimentene. Vertene er studenter ved NTNU. Opplegget tar drøyt 4,5 time, inkludert lunsjpause. Alle lærerne oppfordres til følge elevene gjennom løypa, for bedre å kunne ta opp temaene i egen undervisning senere. 

Tidspunkt

uke 42 (18.oktober), uke 43 (24.-28.oktober) og uke 44 (31.oktober-4.november) 2016 f

Aktører

Institutt for biologi og Skolelaboratoriet

Kontaktperson:

Maren Skjelstad Fredagsvik

Kodeløypa

 

Kodeløypa gir elever på ungdomstrinnet i Nord- og Sør-Trøndelag muligheten til å komme en dag til NTNU-IDI og lære om programmering. 

Ved hjelp av utforming og kreative oppgaver skal kodeløypa gi et førsteinntrykk av dataverdenen og innholdet i en utdanning innen teknologi. Kodeløypa vil fokusere på interaktivitet og eksperimentering med utstyret som stilles til rådighet. Målet er at elevene får prøvd seg på å programmere roboter og å lage egne spill.

Kodeløypa bygger på teknologiene ScratchArduino og S4A. som er open source. Scratch og S4A er tilgjengelig for gratis nedlasting. Det er dermed muligheter for å fortsette arbeidet etter besøket, enten på skolen eller hjemme. 

Robotene er bygget av resirkulerte materialer.

Kodeløypa bygger på tidligere erfaringer fra vellykkede prosjekter som "Our Toys Workshop" som ble arrangert i 20102012 og 2013.

Tidspunkt

Kodeløypa arrangeres 8 tirsdager i perioden september til november 2016: 

 • 20.september
 • 27.september
 • 11.oktober
 • 18.oktober
 • 25.oktober
 • 8.november
 • 15.november
 • 22.november.

I tillegg arrangeres det et informasjon- og opplæringsmøte for lærere tirsdag 13.september. 

Opplæringshefter for Kodeløypa 2016

Robotprogrammering - pdf 

Spillprogrammering - pdf

Aktører

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap og Skolelaboratoriet                                           

Kontakt

Maren Skjelstad Fredagsvik               

 

Forberedelsene til høstens innrykk av skoleelever er i gang: https://kodeloypa.wordpress.com/.                                                                                        

 

Energiløypa

Energiløypa 2015 Varmepumpe. Foto: Maren S. Fredagsvik

Energiløypa tilbyr elevene å komme en dag på NTNU Gløshaugen der de får løse oppgaver tilknyttet forskjellige temaer innenfor energi. Aktuelle temaer er Solceller, Varmepumper, Vannkraft og Induksjon. 

Elevene deles inn i grupper på 6-8 elever og får følge av en guide som veileder dem gjennom de forskjellige postene. Guiden er student på NTNU. Løypa gjennom postene varer i fem og en halv time, medregnet lunsjpause, fra klokken 9:00-14:30. Lærerne oppmuntres til å følge med for tips til egen undervisning.

Energiløypa 2015 Vannkraft. Foto: Maren S. Fredagsvik

Energiløypa gir elevene mulighet til å studere temaer som er relevante i forhold til læreplanen, og har til hensikt å skape interesse for Realfag og teknologi. Elevene får også informajson om aktuelle studietilbud ved NTNU. 

Tidspunkt

Uke 45 (9.november) og Uke 46 (14.-18.november) 2016

Aktører

Institutt for energi og prosessteknologi, Institutt for elkraftteknikk, Senter for fornybar energi og Skolelaboratoriet ved NTNU

Kontakt

Maren Skjelstad Fredagsvik

Har du lyst til å arbeide som veileder på en eller flere av våre Realfagløyper?

Veiledere på Kjemiløypa 2015. Foto: Maren S. Fredagsvik

Arbeidet går ut på å veilede en gruppe elever (6-7stk) gjennom ei løype rundt omkring på Gløshaugen. På de enkelte postene vil det være behov for å forklare oppgaven og veilede elevene i arbeidet, og på enkelte løyper vil det være behov for å demonstrere oppgaven/temaet. Det er en fordel om du har det aktuelle faget i fagkretsen din. 

Arbeidet blir lønnet etter lønnstrinn 19, med unntak av de som har LAOS-kurs, som blir lønnet etter lønnstrinn 21. 

 

Søk på stilling som veileder på Biologiløypa 2016 her

Søk på stilling som veileder på Energiløypa 2016 her

 

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med:

Maren Skjelstad Fredagsvik

Mon, 05 Sep 2016 13:26:08 +0200

Våre samarbeidspartnere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mon, 15 Feb 2016 12:35:13 +0100