Realfagløypene

Fysikkløypa 

En gruppe elever som har på hørselsvern, roper. Foto.

Fysikkløypa gir elevene mulighet til å komme en dag til NTNU hvor de får oppleve fysikk gjennom ei løype med ca. 25 enkle fysikkeksperimenter innen temaene:

  • Elektrisitet
  • Magnetisme
  • Luft
  • Vann
  • Lyd 
  • Lys

70–80 elever kommer hver dag, deles inn i grupper på 6–7 elever og blir fulgt gjennom løypa av studenter ved NTNU. "Runden" gjennom elektrisitetsrommet, magnetismerommet, lydrommet, lysrommet og luft/vannrommet tar ca. 3,5 timer med innlagt matpause. Tilbudet varer fra kl. 10:15 til kl. 13:30. Vi oppmuntrer lærerne til å følge med for å få tips til egen undervisning. Alle skoler får utdelt et hefte som beskriver løypa med oppgaver og svar.

I forkant av løypa arrangerer vi lærerkurs, der lærerne får mulighet til å gå gjennom eksperimentene og diskutere bruk ved egen skole.   

Fysikkløypa collage. Foto: Maren S. Fredagsvik

Fysikkløypa ble første gang arrangert i 2005 på initiativ fra Institutt for fysikk i samarbeid med Skolelaboratoriet og Vitensenteret. Fysikkløypa har siden dette blitt arrangert 11 ganger, og blitt besøkt av over 12 600 elever. 

Last ned veiledningshefte for fysikkløypa.

Tidspunkt for gjennomføring

Jan/feb 2020.
Invitasjon med påmeldingsinfo blir sendt ut til alle barneskolene i Trøndelag.

Aktører

Institutt for fysikk, Institutt for elektroniske systemer, Skolelaboratoriet og Vitensenteret i Trondheim

Kontakt

Ingeborg Berg

Kjemiløypa

To elever gjør gasseksperiment. Foto.

Elevene inviteres til en dag ved NTNU der de får følge ei løype med fem ulike poster som bl.a. består av enkle kjemiforsøk med temaer som dekkes av læreplanmålene for barneskolen (4.–7. trinn). Dette inkluderer bl.a. eksperimenter med flytende nitrogen og tørris, gassproduksjon, analyse av mineralinnholdet i steiner, eksperimenter med vannstrålesug, eksoterm og endoterme reaksjoner og jodklokka. I tillegg gjennomfører samtlige elever en quiz, og beste gruppe blir premiert på slutten av dagen. Turen gjennom løypa varer ca. 4,5 time inkludert lunsjpause.

Kjemiløypa besøkes av ca. 64 elever per dag og elevene deles inn i grupper på åtte elever, som følges gjennom løypa av studenter fra NTNU. I tillegg møter elevene en student ved hver post. Lærerne oppmuntres til å følge med for å få tips til egen undervisning og lettere kan følge opp forsøkene og temaene i undervisningen i etterkant. 

Kjemiløypa 2015 Jodklokka. Foto: Maren S. Fredagsvik

Kjemiløypa ble første gang arrangert i 2009, og har siden vært arrangert tre ganger. Vi håper imidlertid at det vil blir et fast årlig arrangement. 

Tidspunkt for gjennomføring

Sist arrangert våren 2017, erstattet med Stjernestøv skoleåret 2018/2019

Aktører

Institutt for kjemi, Institutt for materialteknologi og Skolelaboratoriet

Kontakt

Ingeborg Berg

Stjernestøv – kjemi i farta

Bil dekorert med periodesystem. Foto.

I anledning periodesystemets 150-årsjubileum i 2019 drar vi på turné med grunnstoffbilen Stjernestøv. Elevene vi besøker får bli kjent med grunnstoffene i universet, i jorda og i kroppen vår. De får lukte på og kjenne på tyngden til ulike grunnstoffer. De får også gjøre enkle eksperimenter og utforske grunnstoffkofferten. Opplegget varer ca. 1,5 time.

Vi besøker ca. 470 elever på 21 skoler i Trøndelag.

Elever undersøker grunnstoffkofferten. Foto.

Stjernestøv er utviklet av prosjektgruppa for Periodesystemets år ved NTNU.

 

Tidspunkt for gjennomføring

Vår 2019: mai/juni (fulltegnet)

Undervisningshefte

Last ned undervisningshefte (pdf) for Stjernestøv.

Aktører

Institutt for lærerutdanning, Institutt for kjemi, Skolelaboratoriet og Norges geologiske undersøkelse.

I tillegg støttet økonomisk av Fakultet for naturvitenskap, Institutt for bioteknologi og matvitenskap, Institutt for materialteknologi, Institutt for kjemisk presessteknologi og DKNVS.

Kontaktperson

Ingeborg Berg

Matematikkløypa

Person som setter sammen et matematikkeksperiment. Foto

Elevene inviteres til en dag ved NTNU hvor de får muligheten til å løse oppgaver og studere tema som tall, algebra, geometri, sannsynlighet og statistikk.

Matematikkløypa gir elevene mulighet til å studere temaer som er relevante for læreplanen, og har til hensikt å skape interesse for matematikk og realfag. Flere av oppgavene som presenteres i matematikkløypa er også fine å ta med seg til videre arbeid i skolen.

Elever løser et regnestykke. Foto.

Løypa tar imot ca. 72–80 elever hver dag og elevene deles inn i 12 grupper på 6–7 elever. Hver gruppe blir veiledet gjennom løypa av en student fra NTNU.  Løypa varer i ca. 3,5 time, med innlagt matpause, og postene fordelt rundt omkring på Gløshaugen.

I forkant av løypa arrangerer vi lærerkurs der alle lærere oppfordres å delta. Kurset tar for seg oppgavene elevene møter i løypa og diskutere bruk ved egen skole. 

Matematikkløypa ble første gang arrangert i 2014, og ble en slik suksess for de som deltok at løypa vil bli et årlig arrangement. 

Veiledningsheftet for matematikkløypa kan bestilles ved Skolelaboratoriet. 

Tidspunkt for gjennomføring

Vår 2020.
Invitasjon med påmeldingsinfo blir sendt ut til alle ungdomsskolene i Trøndelag.

Aktører

Institutt for matematiske fag, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Skolelaboratoriet

Kontaktperson

Ingeborg Berg

 

Biologiløypa

To elever gjør biologieksperiment. Foto.

Biologiløypa gir elevene mulighet til å eksperimentere og studere temaer som er relevante for læreplanene, og som har til hensikt å skape interesse for naturfag i ungdomsskolen og kanskje også vekke lysten til å fordype seg i biologi ved senere anledninger. Elevene følger en løype med 10–12 poster med oppgaver knyttet til planter, fugler, dyr og innsekter. Elevene får dessuten utforske DNA, elektronmikroskop, fargespekter og andre ting knyttet til biologi.

Biologiløypa 2015 Pinnedyr. Foto: Maren S. Fredagsvik

Biologiløypa besøkes av 72–80 elever hver dag og elevene deles inn i grupper på 6–8 elever. Gruppene får en vert som følger dem rundt og hjelper til med eksperimentene. Vertene er studenter ved NTNU. Opplegget tar drøyt 4,5 time, inkludert lunsjpause. Alle lærerne oppfordres til følge elevene gjennom løypa, for bedre å kunne ta opp temaene i egen undervisning senere. 

Tidspunkt for gjennomføring

Høst 2019: uke 43 og 44.
Invitasjon med påmeldingsinfo blir sendt ut til alle ungdomsskolene i Trøndelag i løpet av uke 33.

Aktører

Institutt for biologi og Skolelaboratoriet

Kontaktperson:

Ingeborg Berg

Kodeløypa

 

Kodeløypa gir elever på ungdomstrinnet i Trøndelag muligheten til å komme en dag til NTNU-IDI og lære om programmering. 

Ved hjelp av utforming og kreative oppgaver skal kodeløypa gi et førsteinntrykk av dataverdenen og innholdet i en utdanning innen teknologi. Kodeløypa vil fokusere på interaktivitet og eksperimentering med utstyret som stilles til rådighet. Målet er at elevene får prøvd seg på å programmere roboter og å lage egne spill.

Kodeløypa bygger på teknologiene ScratchArduino og S4A. som er open source. Scratch og S4A er tilgjengelig for gratis nedlasting. Det er dermed muligheter for å fortsette arbeidet etter besøket, enten på skolen eller hjemme. 

Robotene er bygget av resirkulerte materialer.

Kodeløypa bygger på tidligere erfaringer fra vellykkede prosjekter som "Our Toys Workshop" som ble arrangert i 20102012 og 2013.

Tidspunkt for gjennomføring

Enkelte dager høst 2019 og vår 2020.
Invitasjon med påmeldingsinfo blir sendt ut til alle ungdomsskolene i Trøndelag i løpet av uke 33.

Opplæringshefter for Kodeløypa 2018

Startguide for lærere - pdf

Robotprogrammering - pdf 

Spillprogrammering - pdf

Aktører

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap og Skolelaboratoriet                                           

Kontakt

Ingeborg Berg

 

For mer informasjon, se kodeløypas egen blogg                                                                                    

 

Energiløypa

Elever ser på en varmepumpe sammen med en lærer. Foto.

Energiløypa tilbyr elevene å komme en dag på NTNU Gløshaugen der de får løse oppgaver tilknyttet forskjellige temaer innenfor energi. Aktuelle temaer er solceller, varmepumper, vannkraft og induksjon. 

Elevene deles inn i grupper på 6–8 elever og får følge av en guide som veileder dem gjennom de forskjellige postene. Guiden er student på NTNU. Løypa gjennom postene varer i 5,5 timer, medregnet lunsjpause, fra klokken 9:00 til 14:30. Lærerne oppmuntres til å følge med for tips til egen undervisning.

Energiløypa 2015 Vannkraft. Foto: Maren S. Fredagsvik

Energiløypa gir elevene mulighet til å studere temaer som er relevante for læreplanen, og har til hensikt å skape interesse for realfag og teknologi. Elevene får også informasjon om aktuelle studietilbud ved NTNU. 

Tidspunkt for gjennomføring

Høst 2019: uke 46.
Invitasjon med påmeldingsinfo blir sendt ut til alle videregående skoler i Trøndelag i løpe av uke 33.

Aktører

Institutt for energi- og prosessteknikk, Institutt for elkraftteknikk, Senter for fornybar energi og Skolelaboratoriet ved NTNU

Kontakt

Ingeborg Berg

Har du lyst til å arbeide som veileder på en eller flere av våre Realfagløyper?

Veiledere på Kjemiløypa 2015. Foto.

Arbeidet går ut på å veilede en gruppe elever (6–7stk) gjennom ei løype rundt omkring på Gløshaugen. På de enkelte postene vil det være behov for å forklare oppgaven og veilede elevene i arbeidet, og på enkelte løyper vil det være behov for å demonstrere oppgaven/temaet. Det er en fordel om du har det aktuelle faget i fagkretsen din. 

Arbeidet blir lønnet etter lønnstrinn 22, med unntak av de som har LAOS-kurs, som blir lønnet etter lønnstrinn 24.

Vi søker for tiden ikke etter veiledere.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med:

Ingeborg Berg

Våre samarbeidspartnere:

 

Logo NTNU

 

Logo Trøndelag fylkeskommune

 

Samarbeidsforum. Logo.

 

Logo Trondheimsregionen

 

Logo Energi Norge