Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsområder:

 • Drift og utvikling av brukbarhetslaboratorium
 • Koordinator for leiestedsordningen for laboratorier
 • Drift av helseinformatikklaboratorium
 • Ressursperson for TDT4262- Prototyping av interaktive media
 • Ressursperson for Programmeringslab 1 og 2
 • Veiledning av studenter innen interaksjonsdesign og prototyping
 • Generelle driftsoppgaver


Kompetanse- og interesseområder:

 • Interaksjonsdesign
 • Eye tracking
 • Tangible user interfaces
 • Internet of things
 • Helseinformatikk/ velferdsteknologi
 • Webteknologi
 • 3D design og printing
 • Elektronikk og lodding


Bakgrunn:

 • Overingeniør ved IDI - NTNU (1994-dd)
 • Master i informatikk, NTNU (2012)
 • Høgskoleingeniør i elektronikk og data, HIST (1990-94)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Svanæs, Dag; Faxvaag, Arild; Das, Anita; Alsos, Ole Andreas; Røsand, Terje. (2011) The NSEP Usability and Design Laboratory. Proceedings of the fifth international symposium on Human Factors Engineering in Health Informatics.