Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende oppgaver

  • Administrativ oppfølging og saksbehandling ph.d. -studier, med særlig ansvar for avslutningsfasen av ph.d.-studiene
  • Veiledning og oppfølging av ph.d.-kandidater
  • Koordinator for seminar for ph.d.-veiledere (e.g. ph.d. veilederseminar)
  • Fakultetets superbruker for publisering, CRISTIN, rapportering.
  • Aktivitetsledelse Person for forskerskole for Datautstyr og Informasjonssikkerhet (COINS)

Utdanning

PhD i Analytisk Kjemi, Otago University, New Zealand
MSc i Miljøvern, Wroclaw University of Technology, Polen