Ada

Ada_

 

Om Ada

Om Ada

Hva er Ada?

Ada er et prosjekt ved NTNU som bidrar til at det uteksamineres flere kvinner fra teknologiutdanninger på NTNU som har lav kvinneandel.

Hvorfor finnes Ada?

Ada finnes fordi teknologibransjen trenger flere kvinner. Det er store skjevheter i kjønnsbalansen i teknologibransjen og i teknologiutdanninger som har stor innflytelse på hvordan morgendagens teknologi skal se ut. Teknologi brukes av alle og derfor må alle slags mennesker være med på å utvikle den.

Hvordan jobber Ada?

Ada jobber med å arrangere ulike sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanninger på NTNU med lav kvinneandel. Disse arrangementene skal bidra til økt trivsel og motivasjon for å fullføre studiene.

Hvordan blir du medlem i Ada?

Du er automatisk medlem av Ada og invitert til våre arrangementer dersom du er kvinne ved et av våre studier. Du mottar invitasjoner på studentmailen din. 

Oversikt over studier i Ada

Dersom du ikke mottar mail fra oss og mener du skulle gjort det, kan du sende mail til ada@ntnu.no.

Bedriftssamarbeid

Bedriftssamarbeid

For bedrifter

Ada samarbeider med bedrifter i næringslivet for å oppnå kjønnsbalanse på våre studieprogram. 

Gjennom samarbeid med næringslivet knytter vi næringsliv og studenter sammen for å skape verdifulle nettverk og inspirere både bedrift og student i deres videre arbeid. Vi tror ved å bevisstgjøre studentene på mulige karrieremuligheter vil de motiveres i studiene. Studentene får verdifull informasjon om karrieremuligheter og hvilken arbeidsdag som venter dem når de er ferdige med studiene. 

Medlemskap i Ada er en effektiv måte å komme i kontakt med potensielle arbeidstakere på. Mange av de som deltar på arrangementene får sin første jobb som et direkte resultat av nettverkingen. 

For å høre om muligheter for å bli medlemsbedrift i Ada, kontakt oss på ada@ntnu.no.

Målet med næringslivssamarbeidet:

  • motivere og inspirere studentene til å fullføre studiene
  • Representasjon, overføre erfaringer fra rollemodeller i næringslivet
  • bevisstgjøre studenter på jobb- og karrieremuligheter 
  • gi råd og tips om jobbsøkerprosessen 
  • skape en sosial møteplass for studenter fra forskjellig faglig bakgrunn og kompetanse 

Ny grafisk profil

Kontakt

Kontakt

Trondheim

Gjøvik

Ålesund

Samarbeidspartnere i næringslivet

Samarbeidspartnere i næringslivet

 

 

Er du bedrift og ønsker å samarbeide med Ada?

 Ta kontakt på e-post