Ada

Ada

Om Ada

Om Ada

Hva er Ada?

Ada er et prosjekt ved NTNU som bidrar til at det uteksamineres flere kvinner fra teknologiutdanninger på NTNU som har lav kvinneandel.

Hvorfor finnes Ada?

Ada finnes fordi teknologibransjen trenger flere kvinner. Det er store skjevheter i kjønnsbalansen i teknologibransjen og i teknologiutdanninger som har stor innflytelse på hvordan morgendagens teknologi skal se ut. Teknologi brukes av alle og derfor må alle slags mennesker være med på å utvikle den.

Hvordan jobber Ada?

Ada jobber med å arrangere ulike sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanninger på NTNU med lav kvinneandel. Disse arrangementene skal bidra til økt trivsel og motivasjon for å fullføre studiene.

Ada samarbeider med en rekke aktører i næringslivet for å organisere disse arrangementene.

Hvordan blir du medlem i Ada?

Du er automatisk medlem av Ada og invitert til våre arrangementer dersom du er kvinne ved et av våre studier. Du mottar invitasjoner på studentmailen din. 

Oversikt over studier i Ada

Dersom du ikke mottar mail fra oss og mener du skulle gjort det, kan du sende mail til ada@ntnu.no.

Karrierenettverket

Karrierenettverket

Karrierenettverkene er et samarbeidsprosjekt mellom Ada og næringslivet. Det arrangeres flere karrierenettverk i året der representanter for bedriftene og studenter kan knytte kontakt.  

For bedrifter 

Karrierenettverket er en effektiv måte å komme i kontakt med potensielle arbeidstakere på. Mange av kvinnene som deltar på arrangementene får sin første jobb som et direkte resultat av nettverkingen. 

Representantene fra bedriftene er vanligvis, men ikke alltid, kvinner. Mange av dem var selv studenter ved NTNU.  

På samlingene får studentene anledning til å skaffe seg kontakter innen bransjen, og de får verdifull informasjon om karrieremuligheter og hvilken arbeidsdag som venter dem når de er ferdige med studiene. 

For å høre om muligheter for å bli med i et eller begge av våre karrierenettverk, kontakt oss på ada@ntnu.no.

 

Målet med karrierenettverket

  • motivere og inspirere studentene til å fullføre studiene 

  • fremme nettverksbygging 

  • overføre erfaringer fra bedriftsrepresentantene til studentene 

  • bevisstgjøre studenter på jobb- og karrieremuligheter 

  • gi råd og tips om jobbsøkerprosessen 

  • skape en sosial møteplass for jenter med forskjellig faglig bakgrunn og kompetanse 

Ny grafisk profil

Kontakt

Kontakt

Prosjektleder

agnethe.t.hindbjorgmo@ntnu.no

Prosjektkoordinator

ada@ntnu.no

Pressekontakt

ragnhild.g.storro@ntnu.no

Trondheim

Gjøvik

Ålesund

Samarbeidspartnere i næringslivet

Samarbeidspartnere i næringslivet

 

 

Er du bedrift og ønsker å samarbeide med Ada, ta kontakt med oss på ada@ntnu.no