Bakgrunn og aktiviteter

 

Førstekonsulent/studieveileder for følgende studieprogrammer: 

 

Jeg har kontor i 2. etasje i A-bygget (A220), men det beste er om du sender meg en epost (katrine.moe@ntnu.no) med en kort beskrivelse av situasjonen slik at jeg kan sette opp en avtale for deg. 

 

Utdanning

Mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, NTNU
Bachelorgrad i religionsvitenskap, NTNU

Verv

Leder i fagkomiteen for forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim

 

Publikasjoner

Moe, Katrine. (2018) Menneskets historie og fremtid. En kritisk nærlesning av Yuval Noah Hararis bøker Sapiens og Homo deus.

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2505754

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Rapport/avhandling

  • Bolsø, Agnes; Moe, Katrine. (2018) Menneskets historie og fremtid. En kritisk nærlesning av Yuval Noah Hararis bøker Sapiens og Homo deus. 2018.