Bakgrunn og aktiviteter

  • Administrativ oppfølging og saksbehandling ph.d. -studier

  • Disputas

 

Studieveileder for bachelorprogrammene 

  • BPROG
  • BIDATA
  • BDIGSEC
  • BIELEKTRO

Ta kontakt per epost eller telefon for spørsmål eller for å avtale veiledning. 

 

Utdanning

Mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, NTNU
Bachelorgrad i religionsvitenskap, NTNU

Verv

Leder i fagkomiteen for forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim

 

Publikasjoner

Moe, Katrine. (2018) Menneskets historie og fremtid. En kritisk nærlesning av Yuval Noah Hararis bøker Sapiens og Homo deus.

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2505754

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Rapport/avhandling

  • Bolsø, Agnes; Moe, Katrine. (2018) Menneskets historie og fremtid. En kritisk nærlesning av Yuval Noah Hararis bøker Sapiens og Homo deus. 2018.