Tidligere eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver

[Denne siden er under oppdatering 24.11.2020]

Her finner du tidligere eksamensoppgaver gitt i geografi og afrikastudier for emner på bachelor- og masternivå. 

Tidligere eksamensoppgaver ved Institutt for geografi
Emner
AFR1000 – Innføring i afrikastudier – vår 2015
AFR1000 – Innføring i afrikastudier – høst 2015
AFR1000 – Innføring i afrikastudier – vår 2016
AFR1000 – Innføring i afrikastudier – høst 2016
AFR1002 – Menneske og miljø i Afrika – vår 2015
AFR1002 – Menneske og miljø i Afrika – høst 2015
AFR1002 – Menneske og miljø i Afrika – vår 2016
GEOG1000 – Menneske og sted - I – vår 2015
GEOG1000 – Menneske og sted - I – høst 2015
GEOG1000 – Menneske og sted - I – vår 2016
GEOG1000 – Menneske og sted - I – høst 2016
GEOG1001 – Menneske og sted - II – vår 2015
GEOG1001 – Menneske og sted - II – høst 2015
GEOG1001 – Menneske og sted - II – vår 2016
GEOG1001 – Menneske og sted - II – høst 2016
SFEL1000 – Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning – vår 2015
SFEL1000 – Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning – høst 2015
SFEL1000 – Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning – vår 2016
SFEL1000 – Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning – høst 2016
GEOG1003 – Geografi i praksis - Kvalitative metoder – vår 2015
GEOG1003 – Geografi i praksis - Kvalitative metoder – høst 2015
GEOG1003 – Geografi i praksis - Kvalitative metoder – vår 2016
GEOG1003 – Geografi i praksis - Kvalitative metoder – høst 2016
GEOG1004 – Geografi i praksis - Tall, kart og bilder – vår 2015
GEOG1004 – Geografi i praksis - Tall, kart og bilder – høst 2015
GEOG1004 – Geografi i praksis - Tall, kart og bilder – høst 2016
GEOG1005 – Jordas naturmiljø – vår 2015
GEOG1005 – Jordas naturmiljø – høst 2015
GEOG1005 – Jordas naturmiljø – vår 2016
GEOG1005 – Jordas naturmiljø – høst 2016
GEOG1007 – Befolkning, ressurser og miljø – vår 2015
GEOG1007 – Befolkning, ressurser og miljø – høst 2015
GEOG1007 – Befolkning, ressurser og miljø – vår 2016
GEOG1007 – Befolkning, ressurser og miljø – høst 2016
GEOG2001 – Mennesket endrer landskapet – vår 2015
GEOG2001 – Mennesket endrer landskapet – høst 2015
GEOG2001 – Mennesket endrer landskapet – vår 2016
GEOG2001 – Mennesket endrer landskapet – høst 2016
GEOG2002 – Nord/sør relasjoner – høst 2015
GEOG2002 – Nord/sør relasjoner – vår 2016
GEOG2002 – Nord/sør relasjoner – høst 2016
GEOG2003 – Istider og glasiale prosesser – vår 2015
GEOG2003 – Istider og glasiale prosesser – høst 2015
GEOG2003 – Istider og glasiale prosesser – vår 2016
GEOG2004 – Skred og fluviale prosesser – høst 2015
GEOG2004 – Skred og fluviale prosesser – vår 2016
GEOG2004 – Skred og fluviale prosesser – høst 2016
GEOG2005 – Regionale endringer - bosetting og flytting – høst 2015
GEOG2006 – Entreprenørskap og regional næringsutvikling – vår 2015
GEOG2006 – Entreprenørskap og regional næringsutvikling – vår 2016
GEOG2007 – Climate Change Effects – vår 2015
GEOG2007 – Climate Change Effects – høst 2015
GEOG2007 – Climate Change Effects – vår 2016
GEOG2009 – Vector Based GIS – vår 2015
GEOG2009 – Vector Based GIS – vår 2016
GEOG2010 – Geografifagets historie – vår 2015
GEOG2010 – Geografifagets historie – høst 2015
GEOG2010 – Geografifagets historie – vår 2016
GEOG2010 – Geografifagets historie – høst 2016
GEOG3001 – Fagfilosofi, teorier og begreper – vår 2015
GEOG3001 – Fagfilosofi, teorier og begreper – vår 2016
GEOG3005 – Qualitative Methods – høst 2016
GEOG3007 – Fagfilosofi, teori og begreper – høst 2015
GEOG3007 – Fagfilosofi, teori og begreper – vår 2016
GEOG3007 – Fagfilosofi, teori og begreper – høst 2016
GEOG3030 – Natural Resources Management – vår 2015
GEOG3030 – Natural Resources Management – høst 2015
GEOG3030 – Natural Resources Management  – vår 2016
GEOG3030 – Natural Resources Management – høst 2016
GEOG3053 – Theories of Development and Globalization – vår 2015
GEOG3053 – Theories of Development and Globalization – høst 2015
GEOG3053 – Theories of Development and Globalization – vår 2016
GEOG3100 – Samfunnsperspektiv på entreprenørskap - I – vår 2015
GEOG3100 – Samfunnsperspektiv på entreprenørskap - I – høst 2015
GEOG3100 – Samfunnsperspektiv på entreprenørskap - I – høst 2016
GEOG3101 – Samfunnsperspektiv på entreprenørskap - II – vår 2015
GEOG3101 – Samfunnsperspektiv på entreprenørskap - II – vår 2016
GEOG3505 – Landscape and Planning – vår 2015
GEOG3506 – Geography, health and development – vår 2015
GEOG3506 – Geography, health and development – høst 2015
GEOG3506 – Geography, health and development – vår 2016
GEOG3513 – Fluviale systemer – høst 2015
GEOG3515 – Environment, Development and Changing Rural Livelihoods – høst 2015
GEOG3515 – Environment, Development and Changing Rural Livelihoods – høst 2016
GEOG3516 – Humanitarianism; Theory and Practice – vår 2015
GEOG3516 – Humanitarianism; Theory and Practice – høst 2015
GEOG3516 – Humanitarianism; Theory and Practice – høst 2016
GEOG3517 – Sosial ulikhet, identitet og sted – vår 2016
GEOG3518 – Knowledge Management in a Global Economy – vår 2015
GEOG3518 – Knowledge Management in a Global Economy – høst 2015
GEOG3518 – Knowledge Management in a Global Economy – vår 2016
GEOG3518 – Knowledge Management in a Global Economy – høst 2016
GEOG3522 – Migration and Development – vår 2015
GEOG3522 – Migration and Development – høst 2015
GEOG3522 – Migration and Development – vår 2016
GEOG3522 – Migration and Development – høst 2016
GEOG3523 – GIS Data Capture and Mapping – vår 2015
GEOG3523 – GIS Data Capture and Mapping – høst 2016
GEOG3524 – Raster Based GIS – vår 2016
GEOG3524 – Raster Based GIS – høst 2016
GEOG3525 – Landscape, Planning and Management – høst 2015
GEOG3525 – Landscape, Planning and Management – vår 2016
GEOG3525 – Landscape, Planning and Management – høst 2016