Studietilbud

Studier ved Institutt for geografi

En gruppe personer er på feltkurs i en park. Foto.

Undervisningen ved Institutt for geografi omfatter både samfunnsgeografiske og naturgeografiske emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Sentrale tema i samfunnsgeografi er globalisering, landskapsendring, miljøproblemer, urbanisering, regional utvikling, migrasjon, fattigdom og ulikhet. Problemstillingene er knyttet til lokale, regionale og globale nivå. Naturgeografien omfatter kunnskap om landformer, vegetasjon og klima i ulike deler av verden, og gir innsikt i hvordan vannets, isens og vindens arbeid endrer landskapet. Koblingen til samfunnsmessige konsekvenser av disse prosessene er hele tiden sentral. Geografer benytter både generelle kvantitative og kvalitative metoder, og spesielle geografiske metoder som kartografi, geografiske informasjonssystemer (GIS) og fjernanalyse. Faget har en sterk feltarbeidstradisjon, og feltkurs inngår i mange av emnene som blir tilbudt.

Geografi er et bredt orientert fag som egner seg godt i kombinasjon med både naturvitenskapelige, humanistiske og/eller andre samfunnsvitenskapelige fag. Hovedmål med studiet er å utvikle evnen til å oppfatte sammenhenger og se menneskelig virksomhet og naturmiljø i et helhetsperspektiv.

Studieprogram

Bachelorutdanning – 3-årig

Masterutdanning – 5-årig

Masterutdanning – 2-årig

Årsstudium – 1-årig

Ph.d.-utdanning

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 55 89 07
  kontakt@ige.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for geografi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo. Følg oss på Facebook