Formidling ved institutt for geografi

Formidling ved institutt for geografi

Bilde fra en demonstrasjon om klima
Foto: Markus Spiske, Unsplash

Formidling

Institutt for geografi har omfattende publikasjonsvirksomhet og mange forskere som bidrar aktivt i samfunnsdebatten gjennom foredrag, blogg og media.

Publikasjoner

Publikasjoner

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 55 89 07
  kontakt@ige.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for geografi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo. Følg oss på Facebook