Studentaktiviteter

Studentaktiviteter

Bilde av studenter i parken. Foto.

EGEA - Trondheim European Geography association for students and young geographers ble grunnlagt i 1988 av studenter fra universitet i Spania, Polen og Nederland. I dag har nettverket enheter over hele Europa med mange aktive medlemmer. Les mer om EGEA på http://www.egea.eu/entity/Trondheim

ERUDIO er linjeforeningen for lektorutdanningen ved NTNU Dragvoll. Erudio kommer fra latin og betyr "jeg underviser". Målet til linjeforeningen er å kunne bidra til å skape samhold på tvers av kull og linje. På deres hjemmeside finner du informasjon om hvordan du kan bli medlem og informasjon om kommende aktiviteter. Les mer på https://erudiontnu.wordpress.com/

Geografenes Linjeforening (GEOLF) er en aktiv studentorganisasjon som har som formål gjennom forskjellige arrangementer, både på faglig og sosialt nivå, å bidra til at geografistudentene fra alle trinn blir bedre kjent med hverandre.

På linjeforeningens hjemmeside finner du informasjon om hvordan du kan bli medlem. Les mer på  http://geolf.org/