Om oss

Institutt for geografi

Om oss

Geografistudentenes instituttillitsvalgte

Geografistudentenes instituttillitsvalgte

Instituttillitsvalgte (ITV) er valgt for å representere studenter i møte med ledelsen på Institutt for geografi og i Studentrådet SU. Sammen med Geografisk Fagutvalg passer vi på at studentene blir hørt i saker som behandles på Institutt for geografi, ved å delta på møter på instituttnivå. Vi tar klagesakene når det gjelder din studiehverdag. Vi tar saker videre til allmøtet, studentrådet, instituttet eller fakultetet. Vi assisterer deg i å finne riktig sted å henvende deg til om du ikke finner fram selv. Vi har selvsagt taushetsplikt.

Studentrådet består av to representanter fra hvert institutt på SU-fakultetet og to fakultetstillitsrepresentanter (FTV) for hele fakultetet. I studentrådet diskuteres og vedtas det saker som gjelder vårt fakultet og campus Dragvoll. Det jobbes også mye med sentrale saker på NTNU, fra NTNU-styret og studenttinget.

Instituttillitsvalgte har kontorvakt på studentrådskontoret (Dragvoll, Bygg 2, Nivå 3) hver torsdag fra 10.10-12.10. 

Kontakt

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 55 89 07
  kontakt@ige.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for geografi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo. Følg oss på Facebook