Studentinformasjon

På denne siden vil du finne mye nyttig informasjon for deg som er student.

Viktige meldinger


Viktige meldinger


Søke lesesalsplass for masterstudenter

Du kan søke lesesalsplass når du er masterstudent. Frist er 25. august for høst semesteret og 25. januar for vår semesteret.