Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hokstad, Per Richard; Utne, Ingrid Bouwer; Vatn, Jørn. (2015) Risk and interdependencies in critical infrastructures. Chinese translation. 2015. ISBN 978-7-118-09140-3. Springer Series in Reliability Engineering (2015).
  • Hokstad, Per; Utne, Ingrid Bouwer; Vatn, Jørn. (2012) Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures. A Guideline for Analysis. Springer Science+Business Media B.V.. 2012. ISBN 978-1-4471-4660-5. Springer Series in Reliability Engineering (VIII).
  • Reinertsen, Rune; Vatn, Jørn. (1996) Solution to selected problems in reliability engineering. Tapir Akademisk Forlag. 1996. ISBN 82-519-1217-2.
  • Vatn, Jørn; Åm, Gunhild. (1993) The scientific basis for safety science. 1993. ISBN 82-595-7189-7. SINTEF Rapport.

Del av bok/rapport

  • Vatn, Jørn. (2015) Structuring contributors to successful operation. Safety and Reliability : Methodology and Applications: Proceedings of the European safety and reliability Conference, ESREL 2014, Poland, 14-18 september 2014.