Jørn Vatn

Professor i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold Institutt for maskinteknikk og produksjon Fakultet for ingeniørvitenskap
73597109 41473730
Vassbygget, Valgrinda

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hokstad, Per Richard; Utne, Ingrid Bouwer; Vatn, Jørn. (2015) Risk and interdependencies in critical infrastructures. Chinese translation. 2015. ISBN 978-7-118-09140-3. Springer Series in Reliability Engineering (2015).
  • Hokstad, Per; Utne, Ingrid Bouwer; Vatn, Jørn. (2012) Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures. A Guideline for Analysis. Springer Science+Business Media B.V.. 2012. ISBN 978-1-4471-4660-5. Springer Series in Reliability Engineering (VIII).
  • Reinertsen, Rune; Vatn, Jørn. (1996) Solution to selected problems in reliability engineering. Tapir Akademisk Forlag. 1996. ISBN 82-519-1217-2.
  • Vatn, Jørn; Åm, Gunhild. (1993) The scientific basis for safety science. 1993. ISBN 82-595-7189-7. SINTEF Rapport.

Del av bok/rapport

  • Vatn, Jørn. (2015) Structuring contributors to successful operation. Safety and Reliability : Methodology and Applications: Proceedings of the European safety and reliability Conference, ESREL 2014, Poland, 14-18 september 2014.
  • Okstad, Eivind Halvard; Hauge, Stein; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Vatn, Jørn. (2014) Monitoring the risk picture by using QRA and barrier based indicators. Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon : proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2013, Amsterdam, the Netherlands, 29 September-2 October 2013.