course-details-portlet

TPK4140 - Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I emnet vil det bli fokusert på hvordan vedlikeholdsfunksjon bidrar til høy driftssikkerhet, god leveranseevne, god produksjonskvalitet, akseptabel sikkerhet og lave driftskostnader.

Sentrale tema i emnet vil være: Vedlikehold 4.0, bærekraft, Vedlikeholdsfunksjoner, vedlikeholdsplanlegging, vedlikeholdsgjennomføring, vedlikeholdskonsepter, organisering, støttesystemer, LCC og LCP, sikkerhet og vedlikehold, 5S. Sårbarhetsanalyser, intervallestimering, testing, modellering av restlevetid, Industri 4.0, IoT, aldring, indikatorer, pit stop og asset management.

Læringsutbytte

Kunnskaper, studenten skal ha kunnskap om:

 • Å gi grunnleggende kunnskap innen moderne vedlikeholdsteori, blant annet innen terminologi, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsledelse, konsepter, indikatorer, styringssystemer, analyse og vedlikeholdsoptimalisering.

Ferdigheter:

 • Studentene skal få kjennskap til grunnleggende begrep og de mest kjente metoder og teknikker innenfor planlegging, gjennomføring og analyse av vedlikehold. Videre skal de få innsyn i de mest moderne og fremtidige vedlikeholdskonsepter.
 • De skal kunne gjennomføre enkle risiko- og sårbarhetsanalyser og å anvende vedlikeholdsoptimaliseringsmodeller, og å få kjennskap til fremtidige satsninger innen vedlikehold 4.0.

Generell kompetanse:

 • Studentene skal få en forståelse for hvordan vedlikeholdsprosesser og -ledelse bidrar til høy tilgjengelighet, sikkerhet og inntjening og dermed blir en viktig faktor for konkurranseevne i industrielle prosesser og offentlig forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid samt enkeltstående øvinger hvorav minst 4 er obligatoriske. Undervisningen og eksamensoppgavene blir gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Fire øvinger skal leveres og godkjennes for adgang til eksamen. I tillegg skal det leveres en obligatorisk semesteroppgave. Eksamen teller 100% for karakter i emnet.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen

Kursmateriell

Lærebok, standarder og notater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3050 7.5
TPK4143 7.5 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
 • Driftssikkerhet - Maskinkonstruksjon
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 19.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 10
SL210 Sluppenvegen 14 22
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU