TPK4140 - Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 40/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

I emnet vil det bli fokusert på hvordan vedlikeholdsfunksjon bidrar til høy driftssikkerhet, god leveranseevne, god produksjonskvalitet, akseptabel sikkerhet og lave driftskostnader. Sentrale tema i emnet vil være: Vedlikeholdsplanlegging, vedlikeholdsgjennomføring, vedlikeholdskonsepter, organisering, støttesystemer, LCC og LCP, sikkerhet og vedlikehold, 5S. Sårbarhetsanalyser, intervallestimering, testing, modellering av restlevetid, Industri 4.0 IoT, aldring, indikatorer, pit stop og asset management.

Læringsutbytte

Kunnskaper, studenten skal ha kunnskap om:
- Å gi grunnleggende kunnskap innen moderne vedlikeholdsteori, blant annet innen terminologi, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsledelse, konsepter, indikatorer, styringssystemer, analyse og vedlikeholdsoptimalisering.

Ferdigheter:
- Studentene skal kjenne til grunnleggende begrep og de mest kjente metoder og teknikker innenfor planlegging, gjennomføring og analyse av vedlikehold. Videre skal de få innsyn i de mest moderne vedlikeholdskonsepter. De skal kunne gjennomføre enkle risiko- og sårbarhetsanalyser og å anvende vedlikeholdsoptimaliseringsmodeller.

Generell kompetanse:
- Studentene skal få en forståelse for hvordan vedlikeholdsprosesser og -ledelse bidrar til høy tilgjengelighet, sikkerhet og inntjening og dermed blir en viktig faktor for konkurranseevne i industrielle prosesser og offentlig forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid samt enkeltstående øvinger hvorav minst 4 er obligatoriske. Undervisningen og eksamensoppgavene blir gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesteroppgave som teller 40 % og skriftlig eksamen som teller 60 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med karakter bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok og notater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3050 7.5
TPK4143 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 40/100 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 08.12.2017 09:00 KJL1 , F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.