course-details-portlet

TPK4120 - Industriell sikkerhet og pålitelighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor pålitelighets- og risikoanalyse. Funksjonsanalyse og kartlegging av feil og farekilder. Systemanalyse basert på FMECA, pålitelighetsnettverk og feiltre. Beregning av pålitelighet og tilgjengelighet av tekniske sysemer. Mål for pålitelighetsmessig betydning. Analyse av repararbare systemer ved Markovmetoder. Analyse av sikkerhetskritiske systemer (IEC 61508). Analyse av systemer som er utsatt for fellesfeil. Beregning av sviktintensiteter. Oversikt over datakilder.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Emnet skal gi studentene en grundig innføring i grunnleggende begreper og angrepsmåter knyttet til analyse og vurdering av sikkerhet og pålitelighet av industrielt utstyr med spesielt fokus på utstyr som benyttes innenfor produksjon og distribusjon av energi.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne identifisere og vurdere feil i både enkeltkomponenter og i komplekse systemer. De skal kunne vurdere hvilke deler av et system som er spesielt viktige for å forebygge systemfeil. 

De skal videre kunne benytte ulike metoder for å beregne påliteligheten til enkeltkomponenter og komplekse systemer, samt kunne vurdere fordeler og ulemper knyttet til de enkelte metodene. Studentene skal være i stand til å bruke ulike programvare som er egnet for pålitelighetsanalyse og grunnleggende programmeringsverktøy for å bli bedre forberedt på å jobbe i et mer digitalisert arbeidsmiljø

Generell kompetanse (holdninger):

Studentene skal få forståelse for sikkerhet og pålitelig sett i forhold til anvendelser innenfor driftssikkerhet, kvalitet, risiko, miljøvern og bærekraftig utvikling samt få et reflektert forhold til forholdet mellom kostnader/ulemper og nytte knyttet til ulike sikkerhetstiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og enkeltstående øvinger. Undervisningen, øvingene og eksamen blir gitt på engelsk. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Fire øvinger skal leveres og godkjennes for adgang til eksamen. I tillegg skal det leveres en obligatorisk semesteroppgave. Eksamen teller 100% for karakter i emnet.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen i mars eller august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenter som registrerer seg for utsatt eksamen i mars vil ikke få tilgang til utsatt eksamen i august.

Kursmateriell

M. Rausand, A. Barros and A. Høyland: System Reliability Theory; Models, Statistical Methods, and Applications, Third Edition, Wiley 2020 (lenke). Kurset har egen hjemmeside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3020 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 20.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 49
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 12
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 08.03.2023 12:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU