course-details-portlet

TPK4161 - Verdikjedeanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Introduksjon til matematisk modellering som verktøy for analyse av produksjonslogistikk og verdikjeder. Problemformulering og valg av tilnærming. Lineær, dynamisk, ikke-lineær og stokastisk programmering. Flyt- og nettverksmodellering. Køteori og Markovkjeder. Noen analytiske resultater og bruk av diskret hendelsessimulering. Monte Carlo simulering. Stokastiske modeller for lagerstyring. Prognosemetoder. Pålitelighet og vedlikehold av produksjonslinjen. Synkronisering av vedlikehold og produksjon. Modeller og visualisering av kyberfysiske systemer i sann tid. Beslutningstrær. Nytteteori.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Grunnleggende innsikt i matematiske formuleringen knyttet til produksjonsledelse og verdikjedestyring. Evne til å analysere og forstå reelle problemer for å kunne utvikle realistiske modeller der lærebokeksempler ikke er tilstrekkelige. Forstå styrker og svakheter ved ulike modelleringstilnærmelser.

Ferdigheter:

Kunne utføre praktisk kvantitativ analyse knyttet til produksjonsledelse og verdikjedestyring. Studentene vil bli opplært i bruk av lett tilgjengelige verktøy som MS Excel med visual basic programmering.

Generelle kompetanse:

Forstå relevansen av kvantitativ analyse knyttet til produksjonsledelse og verdikjedestyring og implikasjoner knyttet til kompetansekrav i virksomhetene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og semesterarbeid. For adgang til avsluttende eksamen kreves obligatoriske øvinger og semesterarbeid.

Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk.

Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Åtte øvinger skal leveres og godkjennes for adgang til eksamen. I tillegg skal det leveres en obligatorisk semesteroppgave. Eksamen teller 100% for karakter i emnet.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kurskompendium som kan lastes ned fra Blackboard. Kurset har en åpen hjemmeside.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
  • Informasjonsteknologi og informatikk
  • Teknologiske fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 09.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 18
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU