course-details-portlet

PK6019 - Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager A

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold.

Kurset fokuserer på hvordan vedlikeholdsfunksjon bidrar til høy driftssikkerhet, god leveranseevne, god produksjonskvalitet, akseptabel sikkerhet, lave driftskostnader og sikring av konkurranseevnen.

Sentrale tema:

- Vedlikeholdsmål og -konsepter.
- «Factory of the future».
- Industri 4.0
- Terminologi.
- Vedlikeholdsstyring.
- Vedlikeholdsgjennomføring.
- Vedlikeholdsprosesser.
- Organisering.
- Støtte- og styringssystemer.
- LCC og LCP Sikkerhet og vedlikehold.
- 5S og 7S.
- Analysemetoder (proaktive) og sårbarhetsanalyser.
- Rotårsaksanalyse og «Waste».
- Intervallestimering og modellering.
- Vedlikeholdsstandarder.
- Integrert planlegging
- Restlevetid og levetidsforlengelse.
- Indikatorer/KPI og OEE.
- Neste generasjon «Lean Maintenance».
- «Asset management».
- Revisjonsstans og «Pit Stop».
- «Barriere management» og sikkerhet.
- «World Class Maintenance».
-Maintenance/vedlikehold 4.0
- Prediktivt vedlikehold

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har grunnleggende kunnskap innen moderne vedlikeholdsteori, blant annet innen terminologi, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsledelse, konsepter, indikatorer, styringssystemer, analyser, feilanalyser, vedlikeholdsmetoder og vedlikeholdsoptimalisering. Industri 4.0, Deep Mind Technology, prediktivt vedikehold, vedlikehold 4.0.

Ferdigheter:

Studenten …

- kjenner til grunnleggende begrep og de mest kjente metoder og teknikker innenfor planlegging, gjennomføring, analyse og evaluering av vedlikehold
- har innsyn i de mest moderne vedlikeholdskonsepter
- kan gjennomføre enkle risiko- og sårbarhetsanalyser og å anvende vedlikeholdoptimaliseringsmodeller

Generell kompetanse:

Studenten forstår hvordan vedlikeholdsprosesser og -ledelse bidrar til høy tilgjengelighet, sikkerhet og inntjening og dermed blir en viktig faktor for konkurranse evne i industriell prosesser og offentlig forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, oppgaver og veiledning via internett.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsform kan bli endret til muntlig ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet I organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Organisasjon og ledelse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU