course-details-portlet

TPK5115 - Risikostyring i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Begrepsapparat knyttet til risiko og usikkerhet i prosjekter. Hovedelementer av risikostyring som konsept for håndtering av risiko og usikkerhet i prosjekter. Gjennomgang av sentrale praktiske metoder for identifisering og analyse av risiko og usikkerhet. Kvantitativ modellering av tid og kostnad i prosjekter. Beslutningsteori. Kostnadsanalyse i et levetidsperspektiv. Statistiske metoder for å estimere parametre i modellparametre. Bruk av ekspertvurderinger for å fastsette modellparametre. Eksempelstudier knyttet til revisjonsstanser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Grunnleggende innsikt i det teoretiske fundamentet for risikostyring i prosjekter.

Ferdigheter:

Kunne gjennomføre praktiske risikoanalyser for å identifisere, strukturere og modellere risiko. Beherske metoder for å foreta avveininger i forhold til risiko. Beherske metoder for å fastsette parametere som benyttes i modellene.

Generell kompetanse (holdninger):

Forstå viktigheten av risikostyring i prosjektsammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Åtte øvinger skal leveres og godkjennes for adgang til eksamen. I tillegg skal det leveres en obligatorisk semesteroppgave. Eksamen teller 100% for karakter i emnet.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kurskompendium som kan lastes ned fra Blackboard. Kurset har en åpen hjemmeside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK5110 3.7 HØST 2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Produksjonsledelse
  • Risikoanalyse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 11.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 2
SL430 Sluppenvegen 14 29
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU