Bakgrunn og aktiviteter

Min organisatorisk plassering i NTNU er seniorrådgiver i rektors stab, som lederstøtte for Økonomi og eiendomsdirektøren. I rektors stab har jeg oppgaver knyttet til rådgivning og analyse for rektor og rektorat, bistand til strategiutvikling, organisasjon og systemutvikling, samt koordinering på tvers av enheter og funksjonsområder. 

Siden høsten 2020 har jeg vært prosjektleder for innføringen av nye systemer for økonomi og lønnsfunksjonen ved NTNU - BOTT ØL innføring. De nye systemene skal tas i bruk fra 1.1.2022 og prosjektet skal koordinere og tilretttelegge for teknisk systeminnføring, organisastorisk forberedelse og tilpasning av arbeidsprosesser. 

Fra høsten 2017 har jeg vært prosjektleder for samlokalisering i Trondheim av fagmiljøer tidl. Høgskolen i Trøndeling og gamle NTNU. Prosjektet har samlokalisert tenkologimiljøene på Gløshaugen og samlet Lærerutdanningen på Kalvskinnet, samt samlet deler av fellesadministrasjonen på Kalvskinnet.

Fra vedtaket om fusjon mellom NTNU, HiST, HiG og HiÅ i 2015 og frem til 2017 satt jeg i fusjonssekretariatet for etableringen av nye NTNU. Jeg hadde i dette ansvaret for sikker drift mot årsskiftet i 2016, og var i prosjektledelsen for organisasjonsprosjektet for etablering av ny organisasjonsstruktur, bemanning og innplassering i ny struktur fra 2017.

Jeg har det meste av min yrkeskarriere ved NTH og NTNU. Jeg begynte ved Kjemiavdelingen, NTH i 1980, og jobbet på 80-tallet i tekniske stillinger, bla som teknisk glassblåser. På 90-tallet gikk jeg over til administrativt arbeid, først som tillitsvalgt på heltid for NTL, og senere som saksbehandler og rådgiver i Personalavdelingen og Organisasjonsavdelingen. I disse avdelingene har jeg jobbet med lov og avtaleverk, bistand til fakultetene og avdelingene i personalsaker, organisasjonsutvikling og prosjektgjennomføring. I 2012 gikk jeg over til stilling i Økonomi og eiendomsområdet som lederstøtte for Økonomi og eiendomsdirektøren og Driftssjefen, en fuksjonon som ble videreført til min nåværende stilling i rektors stab .

Siden 2000-tallet har jeg hovedsakelig arbeidet med prosjektledelse og prosessanalyse på ulike organisasjonsutviklingsprosjekter for NTNU, bla: 
- innføring av elektronisk saksbehandlingssystem (ePhorte)
- bedre økonomiprosesser (LØF2010)
- innføring av nytt lønns- og personalsystem (Paga)
- etablering av nye HR-prosesser (HR-prosjektet
- bedre identitetsforvaltning (IAM-prosjektet)
- utvikling av virksomhetsstyring (BEVISST)
. utvikling av medarbeiderskap og strategisk kompetanseutvikling
- innføring av ny parkeringsordning ved NTNU
- oppfølging av NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse

Etter overgangen til administrative oppgaver har jeg komplettert min tekniske fagbakgrunn med videreutdanning på NTNU, bla innen samfunnsfag, og har også tatt fag i arbeidsrett.