Bakgrunn og aktiviteter

Siden årsskiftet 2017 har min organisatorisk plassering i NTNU vært som seniorrådgiver i rektors stab, lederstøtte for Økonomi og eiendomsdirektøren. I rektors stab har jeg oppgaver knyttet til rådgivning og analyse for rektor og rektorat, bistand til strategiutvikling, organisasjon og systemutvikling, samt koordinering på tvers av enheter og funksjonsområder. 

Siden høsten 2017 har jeg også vært prosjektleder for samlokalisering i Trondheim som følge av fusjonen. Prosjektet har som hovedmål å samlokalisere Lærerutdanningen og store deler av fellesadministrasjonen på Kalvskinnet, og å samle teknologifagene på Gløshaugen i løpet av 2020. 

Fra vedtaket om fusjon mellom NTNU, HiST, HiG og HiÅ i 2015 og frem til 2017 satt jeg i fusjonssekretariatet for etableringen av nye NTNU. Jeg hadde i dette ansvaret for sikker drift mot årsskiftet i 2016, og var i prosjektledelsen for organisasjonsprosjektet for etablering av ny organisasjonsstruktur, bemanning og innplassering i ny struktur fra 2017.

Jeg har det meste av min yrkeskarriere ved NTH og NTNU. Jeg begynte ved Kjemiavdelingen, NTH i 1980, og jobbet på 80-tallet i tekniske stillinger, bla som teknisk glassblåser. På 90-tallet gikk jeg over til administrativt arbeid, først som tillitsvalgt på heltid for NTL, og senere som saksbehandler og rådgiver i Personalavdelingen og Organisasjonsavdelingen. I disse avdelingene har jeg jobbet med lov og avtaleverk, bistand til fakultetene og avdelingene i personalsaker, organisasjonsutvikling og prosjektgjennomføring. I 2012 gikk jeg over til stilling i Økonomi og eiendomsområdet som lederstøtte for Økonomi og eiendomsdirektøren og Driftssjefen, en fuksjonon som ble videreført til min nåværende stilling i rektors stab .

Siden 2000-tallet har jeg hovedsakelig arbeidet med prosjektledelse og prosessanalyse på ulike organisasjonsutviklingsprosjekter for NTNU, bla: 
- innføring av elektronisk saksbehandlingssystem (ePhorte)
- bedre økonomiprosesser (LØF2010)
- innføring av nytt lønns- og personalsystem (Paga)
- etablering av nye HR-prosesser (HR-prosjektet
- bedre identitetsforvaltning (IAM-prosjektet)
- utvikling av virksomhetsstyring (BEVISST)
. utvikling av medarbeiderskap og strategisk kompetanseutvikling
- innføring av ny parkeringsordning ved NTNU
- oppfølging av NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse

Etter overgangen til administrative oppgaver har jeg komplettert min tekniske fagbakgrunn med videreutdanning på NTNU, bla innen samfunnsfag, og har også tatt fag i arbeidsrett.