Avdeling for forsking, innovasjon og eksterne relasjonar

Avdeling for forsking, innovasjon og eksterne relasjonar

Cards - ansatte, tjenster og kontakt

Om avdelinga

Om avdelinga

Avdeling for forsking, innovasjon og eksterne relasjonar (FIE) har eit overordna ansvar for å etablere, forvalte og koordinere strategiske program og initiativ innafor forsking, innovasjon og eksterne relasjonar.

FIE bidreg til å realisere NTNUs strategi og utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, og initierer og følgjer opp utviklingsplanar og bestemmingar i ljos av disse. FIE koordinerar og utviklar gode støttetenester for forsking og innovasjon for tilsette og studentar