Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområder

Stedfortredende kommunikasjonssjef

 • Kommunikasjonsplanlegging og -rådgivning
 • Krisehåndtering
 • Pressebistand / medieovervåking
 • PR / profilering
 • Personal- og økonomiadministrasjon.

Fra mitt rulleblad

Jeg har vært ansatt ved NTH / NTNU siden 1990, hvor jeg har hatt ulike lederposisjoner i Kommunikasjonsavdelingen fra 1995 og til i dag.

 • Fungerende kommunikasjonssjef (kst.) fra oktober 2017 til 1.3.2019.
 • Stedfortredende kommunikasjonssjef (nestleder) siden 2007.  
 • Kommunikasjonsansvarlig for Fusjonsprosjektet og Organisasjonsprosjektet 2015 - 2016. Prosjektene organiserte fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund.
 • Tidligere nettredaktør ved NTNU i 20 år og leder for Nettgruppa i Kommunikasjonsavdelingen 
  • Jurymedlem i konkurransen International Brand Master 2011.
 • Prosjektleder for Eksternwebprosjektet ved NTNU 2004 - 2006.
 • Redaktør for "Universitetsavisa" 2000 - 2004.
  • Kåret til "årets bedriftsavis" i Norge i 2000, av Kommunikasjonsforeningen.
 • Prosjektleder for oppbyggingen av NTNUs intranett "Innsida" 1999 - 2001. 
 • Den siste informasjonsleder ved Norges tekniske høgskole (NTH) fram til høgskolen ble organisert innunder NTNU i 1996.
 • Redaktør for NTHs internavis "Gløs" 1990 - 95.

Før dette jobbet jeg i ti år som journalist i ulike medier.

Jeg er utdannet ved Norsk journalisthøgskole, Nord-norsk lederutvikling og Statens mellomlederopplæring.