Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver tilknyttet Økonomi- og eiendomsdirektørens stab.

Bakgrunn:

 • 2020 -        :  Seniorrådgiver/prosjektleder Direktør økonomi og eiendom
 • 2017 - 2019: Avdelingsleder for Avd for Virksomhetsstyring
 • 2016:            Direktør NTNU i Ålesund
 • 2013 - 2015: Høgskoledirektør, Høgskolen i Ålesund
 • 2008 - 2013: Direktør Møreforsking AS
 • 2004 - 2007: Divisjonsdirektør Innovasjon Norge (Divisjon Tjenester og produkter, Divisjon strategi og kommunikasjon)
 • 2002 - 2003: Divisjonsdirektør/kredittdirektør SND
 • 2000 - 2002: Rådgiver SNDs hovedkontor
 • 1994 - 2000: Kontorsjef/soussjef/avdelingsdirektør SND Møre og Romsdal
 • 1992 - 1994: Næringssjef Ålesundregionens Utviklingskontor
 • 1987 - 1992: Rådgiver/utvalgssekretær Landbruks- og matdepartementet
 • 1981 - 1983: Næringssjef/planlegger Stor-Elvdal kommune

Noen styreverv:

 • 2019 -         : Styremedlem Høgskulen i Volda
 • 2013 - 2020: Styremedlem NIFU (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)
 • 2013 - 2017: Styremedlem Stiftelsen Atlanterhavsparken
 • 2011 - 2013: Styremedlem Forskningsinstituttenes Fellesarena - FFA
 • 2010 - 2011: Medlem Kompetansearbeidsplassutvalget (NOU 2011:3)
 • 2009 - 2013: Styremedlem/styreleder FOKUS (de regionale FOU-instituttene)