Bakgrunn og aktiviteter

Organisasjonsdirektør har på vegne av rektor ansvar for HR, kommunikasjon, helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjonsforvaltning og IKT.

 

Bakgrunn

 • 2007–2012: Fylkesdirektør, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • 2004–2007: Forskningsdirektør, SINTEF Teknologi og samfunn
 • 1993–2003: Forsker/seniorforsker, SINTEF
 • 2003: Dr.polit, NTNU
 • 1992: Cand.polit, Universitetet i Trondheim

 

Verv (noen utvalgte)

 • 2018–2021: Leder digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning
 • 2013–2021: Utvalgsmedlem, Universitets- og Høgskolerådets Administrasjonsutvalg
 • 2012– 2015: Vara, styret Technoport
 • 2012–2015: Medlem, styringsgruppen VRI Trøndelag
 • 2012–2014: Styremedlem, Fosen Næringshage AS
 • 2011–2012: Medlem, Administrativ eiergruppe, Innovasjon Norge
 • 2010–2012: Styremedlem, Regionalt forskningsfond Midt-Norge
 • 2010–2012: Fagrådsmedlem, Gro-nett, Næringsforeningen i Trondheim
 • 2009–2012: Styremedlem, Tjeldbergodden Utvikling AS
 • 2009–2011: Medlem, Interimstyret Trondheim Helseklynge AS
 • 2009–2010: Leder, Medvirknings- og medbestemmelsesutvalget. (Leveranse: NOU 2010:1: Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet.)
 • 2008–2010: Styremedlem, Technoport
 • 2007–: Programstyremedlem for Virkemidler for regional innovasjon (VRI) i Norges Forskningsråd
 • 2007–2012: Leder, styringsgruppen VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) Trøndelag
 • 2007–2008: Utvalgsmedlem, fagopplæring for framtida. (Leveranse: NOU 2008:18)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Levin, Morten; Munkeby, Ida; Ravn, Johan Elvemo. (2002) Integrating the disintegrated. Researching enterprise development : action research on the cooperation between management and labour in Norway.