Bakgrunn og aktiviteter

Oppgaver innen utdanningsområdet:

  • lederstøtte
  • studieprogramportefølje
  • rådgivning, opplæring og kvalitets - og prosessutvikling (utdanningsområdet)
  • saksutredning, høringer og utvalgsarbeid
  • forskrifter og regelverk
  • sekretær skikkethetsnemnda
  • sekretær klagenemnda (politiattestsaker)

Verv

Utdanning

  • cand.philol. i engelsk ( inkl. historie, allmenn litteraturvitenskap, ped.sem.)
  • videreutdanning i forvaltningsrett og juridisk metode, prosjektledelse, kommunikasjonsarbeid og veiledning