Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt som seniorrådgiver ved Fakultet for arkitektur og design, Seksjon for forskning og utdanning.

Bakgrunn

Jeg er utdannet cand.philol. med hovedfag i anglo-irsk litteratur fra Universitetet i Trondheim (1997) og har tatt en rekke videreutdanninger, bl.a. i prosjektledelse, juridisk metode og forvaltningsrett.

Arbeidsoppgaver

I hele min yrkeskarriere har jeg jobbet innen universitets- og høyskolesektoren med særlig vekt på forvaltnings- og utredningsoppgaver innen utdanningsområdet. I dag er jeg ansatt i Seksjon for utdanning og forskning ved AD-fakultetet og jobber i hovedsak med utrednings-, sekretariats- og rådgivingsarbeid, regelverk, lederstøtte mv.  Jeg er kontaktperson for varslingsmottaket ved AD-fakultetet som bistår i håndtering av varslingssaker i partsrelasjonen student-student.

Verv

Jeg har hatt verv som verneombud og tillitsvalgt, og har siden 2016 vært representant for de teknisk-administrativt ansatte i NTNU-styret.

I 2021 er jeg så heldig å være gjesteskribent i Universitetsavisa.