Bakgrunn og aktiviteter

Oppgaver innen utdanningsområdet:

  • studieprogramportefølje 
  • rådgivning (utdanningsområdet)
  • saksutredning, høringer og utvalgsarbeid
  • lederstøtte
  • forskrifter og regelverk
  • sekretær for skikkethetsnemnda og skikkethetsnettverket
  • sekretær for klagenemnda (politiattestsaker)

Verv

Utdanning

  • cand.philol. (historie, allmenn litteraturvitenskap, engelsk, ped.sem.)
  • videreutdanning i forvaltningsrett og juridisk metode, prosjektledelse, kommunikasjonsarbeid og  rådgiving