Avdeling for virksomhetsstyring

Avdeling for virksomhetsstyring

Avdeling for virksomhetsstyring ivaretar følgende oppgaver / funksjoner:

  • Plan og utviklingsoppgaver, budsjett- og oppfølgingsprosessen, kvalitet og internkontroll
  • Avdelingen vil utøve rollen som «prosesseier» for den samlede virksomhetsstyringen ved NTNU

Ansatte i avdelingen

Kontakt

Kontakt