Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt som Studentombud ved NTNU. 

Arbeidsoppgaver:

Som studentombud arbeider jeg for å ivareta studentenes rettigheter og jeg har et særlig fokus på at universitetet gir studentene en korrekt og forsvarlig behandling av sin sak. Jeg kan gi studentene råd om hva de kan og bør foreta seg for å ivareta sine interesser på en best mulig måte.

Studenter kan for eksempel ta kontakt med meg om kritikkverdige forhold (f.eks. lovbrudd, mobbing, trakassering, brudd på sikkerhetsrutiner) som berører studentenes situasjon. Dette kan være forhold som studenten opplever overfor medstudenter, ansatte, eller universitetet som sådan. Studentene kan varsle anonymt. Jeg behandler saken diskre og fortrolig, og har taushetslikt om de forhold som studentene tar opp med meg.

Kort om min bakgrunn:

Jeg har juristutdannelse fra universitetet i Oslo, hvor jeg har en master i Rettsvitenskap. Jeg har en allsidig erfaring som jurist, og jeg har blant annet flere års arbeidserfaring innenfor offentlig forvaltning. Siden 2009 har jeg jobbet som rådgiver/seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved oppvekst- og utdanningsavdelingen. Her jobbet jeg for å ivareta grunn- og videregåendeskoleelevers rettigheter etter opplæringslova og privatskolelova/friskolelova. Jeg har også jobbet som advokatfullmektig ved et advokatkontor i Trondheim i 2015 og 2016.