Studentombudet

Trenger du rådgivning fra noen som ser på saken fra en nøytral side?

Studentombudet

Informasjon for studenter

Informasjon for studenter

Hva kan studentombudet hjelpe med

Studentombudet kan hjelpe deg i saker som handler om:

 • Eksamen
  • Sensur
  • Klage på eksamen
  • Hvordan skrive klage
  • Saksbehandlingen
 • Studiekvalitet
 • Tilrettelegging
 • Praksis
 • Studentopptak
 • Diskriminering
 • Trakassering/mobbing
 • Konflikter i relasjon mellom student og student eller student og ansatt ved NTNU (eventuelt veileder)
 • Konfidensialitet og taushetsplikt
 • Administrative spørsmål
 • Studentrettigheter generelt
 • Lytte til deg og gi deg korrekt veiledning
 • Diskutere dine bekymringer, avklare problemer og foreslå ulike alternativer
 • Forklare universitetsprosedyrer og gi veiledning om studentrettigheter
 • Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå
 • Påpeke utfordringer ovenfor universitetet
 • Anbefale endringer i retningslinjer og prosedyrer
 • Være en nøytral, uavhengig instans mellom partene i en eventuell konflikt
 • instruere ansatte ved NTNU
 • fatte enkeltvedtak eller fungere som klageinstanse i saker som er behandlet og vedtatt av NTNU
 • fungere som studentens advokat, og skal ikke ta parti i en pågående konflikt
 • etablere, endre eller legge til side regler, retningslinjer eller prosedyrer ved NTNU

Studentombud ved NTNU

Studentombud ved NTNU

Studentombudet er en uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studenter ved NTNU, og skal arbeide for å sikre at NTNU ivaretar studentenes rettigheter i studiesituasjonen.

Studentombudet

Studentombudet

Kontakt

Kontakt