Hovedbilde Siving

Studenter jobber i vindtunellen

intro

Sivilingeniørutdanning ved NTNU

– utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Faktabokser

17

sivilingeniørprogram

5-årig

studieløp

Mastergrad

i teknologi

Hva er en Sivilingeniør

Arbeidslivet Foto: Geir Mogen

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg god kompetanse innen matematikk, naturvitenskaplige fag og ulike teknologiske emner. Denne kombinasjonen gjør deg godt rustet til en karriere innen næringsliv, offentlig forvaltning, konsulent- virksomhet eller forskning. Studiet fokuserer også på entreprenørskap, slik at du kan velge å starte ditt eget firma etter endt studium. Les mer om jobbmuligheter under hvert enkelt studieprogram.
 

Utvekslingsopphold i utlandet

Utveksling Foto: Colourbox

Utvekslingsopphold i utlandet

Sivilingeniørstudiet er godt tilrettelagt for at du kan dra på utveksling ett eller to semester. Et semester i utlandet gir deg et lite forsprang til å forberede deg på en karriere innen et stadig mer internasjonalt arbeidsliv. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse.