Industriell matematikk

Sivilingenør/Masterprogram, 5-årig

Industriell matematikk

– Studieretning

Studieretningen for Industriell matematikk gir deg stor bredde og solid bakgrunn i matematikk, matematisk modellering, numerisk analyse, samt sannsynlighetsregning og statistikk. Videre vektlegges bruk av moderne informasjonsteknologi.

Vi fokuserer på fagets anvendelsespotensiale, men fordypning i teoretiske aspekter er også mulig. Mulige anvendelser finnes i et bredt spekter av disipliner, blant annet biologi og medisin, naturressurser og miljø, teknologi og produktutvikling samt økonomi og finans. Vi mener en solid metodebasis gir deg fleksibilitet og overlevelsesevne i fremtidens omskiftelige arbeidsmarked.

Alle snakker om været, og noen gjør noe med det!

De fleste av oss ser vel værmeldingen en gang i mellom. Men hvordan lages værvarslene? Kort fortalt er værvarslene basert på et system av ligninger, det vi kaller en matematisk modell, som beskriver trykk, temperatur, luftfuktighet og vind. Vi samler inn data fra forskjellige målestasjoner og legger de inn i denne modellen. Deretter blir ligningen løst på kraftige datamaskiner, og løsningen blir tolket og presentert som bilder. Meteorologene vurderer så resultatet, før du får værmeldingen presentert på fjernsynet.

Alt som kan feile, feiler!

Sant nok men spørsmålet er snarere hvor ofte oppstår feil, og når? Renseanlegget for reservoarvann på en oljeplattform bør absolutt fungere. Et slikt anlegg består av tekniske komponenter med forskjellig levetid. Komponentene er avhengige av hverandre, men noen er mer kritiske for anlegget enn andre. Pålitelighetsanalyse brukes til å analysere slike systemer, for bedre vedlikeholdsrutiner og økt driftssikkerhet.

Læring for livet!

Ved Studieretningen for industriell matematikk lærer du ikke meteorologi eller renseteknikk. Du lærer imidlertid teknikker for matematisk og statistisk analyse, matematisk modellering og beregningsteknikker som kan brukes på svært mange problemer og fagområder. Bruk av datamaskiner er en naturlig og viktig del av utdanningen. Studieretningen har nær kontakt med næringsliv og forvaltning, og mange prosjekt- og masteroppgaver kan du løse i samarbeid med dem. Omtrent halvparten av studentene fortsetter med et doktorgradsstudium i matematiske eller i andre fag.

Arbeidsmarkedet er godt, og bakgrunnen i basisfag gjør at studentene finner arbeid innenfor et mangfold av fagdisipliner.

Fysikk og matematikk

Fysikk og matematikk

Studieretningen for industriell matematikk er ett av valgene etter to år på studieprogram for fysikk og matematikk.

Institutt for matematiske fag har det faglige ansvaret for studieretningen.

Obligatoriske og anbefalte emner

Obligatoriske og anbefalte emner

3. årskurs:

4. og 5. årskurs:

Masteroppgave