Hva lærer jeg

Fysikk og matematikk - Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Hva lærer du?

To studenter løser oppgaver sammen. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Du kan bidra til nyskapende og bærekraftig teknologi

Sivilingeniørstudiet Fysikk og Matematikk har basis i klassiske realfag. Blandet med teknologiske problemstillinger gir dette en profesjonsrettet utdanning med spennende utfordringer. Etter endt utdanning kan du finne mange spennende jobber enten du vil jobbe med fornybar energi, medisinsk teknologi, statistiske modelleringer, forskning, utvikling av kunstig intelligens, materialer eller nye IKT-løsninger. 

Hva er fysikk og matematikk?

Fysikk er naturvitenskap som bygger på eksperimenter, målinger og matematisk analyse for å finne fysiske lover for alt fra mikrokosmos til makrokosmos. Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk. Matematikken er også en viktig del av kulturarven, og den er i stadig utvikling.

Matematisk og statistisk analyse, matematisk modellering og beregningsteknikker kan brukes til å løse vidt forskjellige problemer innenfor ulike fagområder. Klimastudier, medisin, elektronikk og fornybar energi er bare noen av områdene hvor vi trenger forståelse for fysikk og matematikk.

De to første årene på studiet gir deg grunnleggende kunnskaper innen

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Informasjonsteknologi
  • Kjemi
  • Vitenskapsteori

Et knippe obligatoriske humanistiske fag eller samfunnsfag sikrer deg bredden i studiet. Det er en del prosjektarbeid i studiet og du må være innstilt på også å jobbe mye på egenhånd. Tredje år av studiet kan du velge blant tre spesialiseringer.

Biofysikk

Biofysikk ser på biologiske systemer, studert ved hjelp av fysiske prinsipper. Medisinsk teknologi utvikler metoder til blant annet behandling av kreft og medisinsk avbildning ved hjelp av ioniserende stråling, ultralyd og MR. Mer om spesialiseringen. 

Industriell matematikk

Denne studieretningen gir deg stor bredde og solid bakgrunn i matematikk, matematisk modellering, numerisk analyse, samt sannsynlighetsregning og statistikk. Videre vektlegges bruk av moderne informasjonsteknologi. Mer om spesialiseringen. 

Teknisk fysikk

Nesten alt kan ses og måles. For å videreutvikle teknologi må vi forstå. For å forstå må vi se. Kan vi se atomer? I tilfelle, hvilken nytte har vi av det? Mer om spesialiseringen.