Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Fysikk og matematikk

– Studiemiljø

Bilde: Noen av linjeforeningen Nablas medlemmer

Studiemiljø

For å komme i gang med studiene har teknologistudiet ved NTNU et to ukers introduksjonsprogram som blant annet inneholder et prosjekt i matematikk. I dette prosjektet får du arbeide i gruppe sammen med andre studenter ved studieretningen. Dette har vist seg å være svært vellykket.

Du knytter kontakter med dine medstudenter ved studiet fra dag en. I motsetning til de andre masterstudiene i teknologi ved NTNU, har studieprogrammet også egen undervisning både i fysikk og matematikk. Dette er med på å skape en klassetilhørighet, klassefølelse og et nettverk som kanskje varer hele studiet. I mange tilfeller hele livet!

Linjeforeningen Nabla

Linjeforeningen Nabla vil også bli en viktig del av din hverdag som student ved NTNU. Du får møte Nabla den aller første dagen ved NTNU, under immatrikuleringen, og gjennom hele året holdes det arrangementer i regi av Nabla.

Fadderperioden

Allerede før skolestart arrangerer Nabla et bli-kjent-grilltreff for alle nye fysmat’ere og faddere. Første skoledag arrangeres det kom-i-gang-dag på Gløshaugen. Der vil linjeforeningens styre stille opp på linjekontoret med kaffe, kaker og all informasjon man vil trenge de første dagene. Fadderperioden varer i to uker fra skolestart og byr på blant annet rebusløp, togafest, Funballz-turnering, filmkveld og blåtur. Denne fantastiske tiden avsluttes med en rolig sommerdag på Munkholmen. Nabla har også for tradisjon å la sine nye studenter velge sine egne faddergrupper etter å ha fått en kort presentasjon av disse. Dette er Nabla alene om å gjennomføre, med intensjon om at hver enkelt skal få en fadderperiode skreddersydd etter sine interesser.

Én uke etter endt fadderperiode arrangeres selve opptaket til linjeforeningen. Her går man endelig fra å være en nullvektor til å bli en ekte Nablakomponent. Mange har nok hørt rykter om opptaksprøvene - de er ikke spesielt vanskelige, men kanskje litt kjipe. Likevel fullfører alle, og det styrker samholdet mellom de nye studentene. Immatrikuleringsfesten som holdes senere samme kveld er den største tradisjonelle festen til Nabla, og den er til ære for førsteklassingene.

Sosialt

Gjennom året holder Nabla en rekke arrangementer for sine medlemmer. I oktober arrangeres det et UFO-foredrag, med påfølgende tur til Hessdalen for å speide etter UFO’er, sove i lavvo og sosialisere rundt bålet. Rundt eksamensperioden før jul er det både julebord, juleverksted og juletrebordfest på Nablas egen kjeller på Moholt. I januar arrangeres Nablas årlige skitur til Åre i Sverige - en populær tur fylt med ski og moro. Nabla avholder også sine årlige Jacobinske Vinterleker, og i mars feirer Nabla bursdagen sin en hel uke. Denne uken fylles blant annet med revy, konsert med Nablas eget kor og band og bursdagsfest.

Nabla har mer enn ti ulike komitéer du kan bli med i, og dermed også få muligheten til å bli kjent med folk på tvers av kull og faddergrupper. Blant komitéene finnes arrangementkomitéen, Nablas faglige komité, bedriftskontakten, revyen, redaksjonen, ølbryggerlauget og webkomitéen. Dersom du ikke finner komitéen for deg, er det gode muligheter for å starte opp nye komitéer.

Jevnt gjennom året arrangeres det også quizer, temafester på kjelleren og foredrag i regi av Nablas faglige komité. Nablas hovedstyre har også kontortid to ganger i uka, der det serveres vafler og kaffe, og ellers brukes kontoret som en sosial møteplass og lunsjrom for Nablas medlemmer. Tre ganger i semesteret kommer også Nablas egen linjeforeningsavis, Nabladet, ut.

Undervisning

Forelesningen er fortsatt den vanligste undervisningsformen ved NTNU - i alle fall i første del av studiet. Dette er en undervisningsform du er kjent med fra den videregående skolen, så overgangen til universitetet blir ikke så stor. Forelesninger vil fortsatt være en viktig del av undervisningen, men vi legger opp til økt bruk av prosjektarbeider og problem- og prosjektbasert læring. Andelen prosjektbasert undervisning øker gjennom studiet. Den største forandringen i begynnelsen av studiet er at du selv blir ansvarlig for læringen. Et typisk fag i begynnelsen av studiet vil ha følgende komponenter:
•    Forelesninger med demonstrasjoner
•    Øvingsundervisning
•    Laboratorieøvinger (gjelder fysikkfagene)
•    Regneøvinger med veiledning av studentassistenter og faglærer
Faglærer og studentassistentene danner et felles forum for å støtte hverandre. Dette forumet fungerer ved å formidle forståelse av faget i vid forstand og mottar tilbakemeldinger fra studentene om grunnleggende aspekt som ikke er tilstrekkelig klargjort i forelesningene.


Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som finnes. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.

 


Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

Realkameratene FK (Reka)

Sivilingeniørutdanning fysikk og matematikk har også sitt eget herrelag i fotball, Realkameratene FK.

Laget, populært kalt Reka, spiller sine kamper i 6. divisjon mot andre studentlag. Spillerene viser stolt fram sine rosa og hvite drakter med en reke på brystet, og er kreative på bruk av reke-navnet. Har du lyst til å spille fotball på et seriøst nivå med studenter og på et lag som tar hensyn til studiene, er Reka laget!

Bilde av fotballlaget, Reka, ved sivilingeniørutdanning fysikk og matematikk, 2011

Studiemiljø

Linjeforening: NABLA www.nabla.ntnu.no

NTNUI - NTNUs idrettsforening.
NTNUI tilbyr et rikt utvalg av idrettslige aktiviteter, alt fra masseidretter for å holde deg litt i form, til individuelle idretter og lagidretter på nasjonalt nivå. For deg som liker turer i skog og mark, er turen kort til Studenterhytta i Bymarka og et nett av koier i den nære fjellheimen.
www.ntnui.no

ISFIT - den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) har etablert seg som et sentralt kontaktpunkt mellom studenter fra mange land. Her belyses og diskuteres aktuelle internasjonale problemstillinger.

Samarbeidsforum

Et aktivt samarbeid mellom næringslivet og Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU.

Aktiv studentkontakt
Studentkontakt er et av hovedformålene for Samarbeidsforumet, gjennom blant annet oppfølging av studenter, bedriftsbesøk, sommerjobber, prosjekter og masteroppgaver i samarbeid med de aktuelle medlemsbedriftene.

Besøk våre nettsider: www.ntnu.no/nv/sf