Biofysikk og medisinsk teknologi

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Biofysikk og medisinsk teknologi

– Studieretning

Biofysikk ser på biologiske systemer, studert ved hjelp av fysiske prinsipper. Medisinsk teknologi utvikler metoder til blant annet behandling av kreft og medisinsk avbildning ved hjelp av ioniserende stråling, ultralyd og MR.

Rekrutteringsbrosjyre for studieretningen biofysikk og medisinsk teknologi: 

Biofysikere - brobyggere til en bedre fremtid

Biofysikk er en smeltedigel av flere tradisjonelle fagfelt. Her anvendes teknikker fra fysikken på biologiske problemstillinger. Som biofysiker med bakgrunnskunnskaper innen fysikk og biologiske fag, vil du kunne yte viktige bidrag til forbedring av vår totale livskvalitet.

Utviklingen av nye kunstige organer og behandlinger – bionanoteknologi
Biofysikerne samarbeider med biokjemikere og medisinere i utviklingen av nye biologiske materialer som kan brukes i kunstige vev og organer som hjerte, lever, nyre, tarm.

Utviklingen av kunstig bukspyttkjertler som produserer hormonet insulin, har kommet lengst. Denne kunstige bukspyttkjertelen gjør det unødvendig for mennesker med sukkersyke å bruke sprøyter for å få nødvendig insulin.

Sykdommer kan skyldes feil i arvestoffet DNA. En fremtidig måte å behandle sykdommer på er å korrigere feil i DNAet. Biofysikerne bidrar aktivt i arbeidet med å lage systemer som kan transportere korrekt DNA inn i de syke cellene.

Helbreding av kreftpasienter
Over 10.000 nordmenn dør av kreft hvert år. Mange blir friske takket være en vellykket strålebehandling. Biofysikere spiller en avgjørende rolle i beregningen av stråledoser til kreftsvulsten, og arbeider med de fysiske og tekniske forutsetningene for gjennomføringen av strålebehandlingen.

En vellykket behandling bygger på detaljkunnskap om hvordan radioaktiv stråling påvirker menneskevevet. Biofysikernes utdannelse basert på fysikk og biologiske fag, gjør dem sentrale i dette tverrfaglige forskningsfeltet.

En reise i kroppens indre
Røntgen er den vanligste avbildningsmetoden for å stille medisinske diagnoser. Avbildning ved hjelp av ultralyd og magnetisk resonans er i de senere årene tatt i bruk ved sykehusene. Disse to teknikkene gir mer detaljert informasjon om kroppens indre uten skadelige inngrep, og bidrar til at legene stiller sikrere diagnoser.

Som biofysiker vil du få fagkunnskap både for å forstå virkemåten til slikt avansert medisinsk utstyr, og til å bidra til videreutvikling og forbedringer.

Biofysikk og medisinsk teknologi

Obligatoriske og anbefalte emner:

3. år høstsemester
Biokjemi1
Måleteknikk
Kvantemekanikk I
Optikk

3. år vårsemester
Instrumentering
Cellebiologi/cellulær biofysikk
Statistisk fysikk
Valgbart emne

4. høstsemester
Kjerne- og strålingsfysikk
Molekylær biofysikk
Komplementært emne 1
1 valgbart emne

4. år vårsemester
Eksperter i team
3 valgbare emner

5. høstsemester
Fordypningsemne
Fordypningsprosjekt
Komplementært emne 2

5. år vårsemester
Masteroppgave

infoboks mtfyma