Industriell matematikk

Sivilingenør/Masterprogram, 5-årig

Industriell matematikk

– Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold er mest aktuelt for 4. eller 5. klasse. En kan være utenlands i ett eller to semestre. Institutt for matematiske fag har ingen faste avtaler eller støttefunksjoner for planlegging og oppsett av utenlandsopphold, og det er stort sett opp til en selv å finne ut hvor en vil studere. Her følger noen tips og råd for de som har tenkt seg et utenlandsopphold i 4. klasse.

  • Du bør begynne å undersøke i god tid, gjerne i høstsemesteret i 3. klasse dersom du skal ut i 4. klasse. Fristene kommer fort utover vinteren.
  • Finn først ut hvor du kan tenke deg å dra. Et godt tips er å sjekke avtaler som internasjonal seksjon har med ulike universiteter.
  • Snakk gjerne med studenter som har vært i utlandet for å få tips om forberedelser og deres erfaringer fra utvekslingen.
  • Du må selv bruke internett og finne fram til de kurs du ønsker å ta. Skjemaer finnes på hjemmesidene til internasjonal seksjon. På stipendsøknaden må du sette opp kurs som skal forhåndsgodkjennes. Leder av studieretningsutvalget samt fakultetsdirektør skal skrive under på dette skjemaet.
  • Anbefalingsbrev fås av leder av studieretningsutvalget etter presentasjon av karakterutskrift.

For mer informasjon se detaljert informasjon om utenlandsopphold for studenter på NTNU.

Industriell matematikk er med i det europeiske nettverket ECMI - European Consortium for Mathematics in Industry. Hvis du reiser til et ECMI-universitet, deltar på ECMI Modelling Week og tar en masteroppgave i tilknytning til et industrielt prosjekt, kvalifiserer du til et ECMI Certificate som gir deg et ekstra kvalitetsstempel i et europeisk arbeidsmarked (utdanningen er i ferd med å tilpasses Bologna-erklæringen).

 

Kursvalg

Hvis du har et utenlandsopphold i 4. klasse slipper du å ha faget Eksperter i Team. Derimot er TMA4195 Matematisk modellering et obligatorisk emne som du må ha i 4. klasse. Dette kan du eventuelt utsette til høsten i 5. klasse, og dermed ta ikke-teknisk emne mens du er ute. Merk at begrepet matematisk modellering har ulike betydninger i ulike miljø, dersom du vil ta dette kurset i utlandet, må det kvalitetssjekkes med leder av studieretningsutvalget.

Pass på at kursene du velger ikke overlapper for mye med kurs du har hatt fra før. Forøvrig godkjennes studiepoeng i forhold til hva som regnes for full studiebelastning ute. Det som til slutt betyr noe er godkjenning i etterkant. Du kan endre dine planer underveis. Stort sett er man romslig når det gjelder hvilke kurs man tar, men kurset må være bestått om man skal få det godkjent.


Erfaringer fra utveksling

Erfaringer fra utveksling

Mathilde Wilhelmsen har skrevet om sine erfaringer med utenlandsopphold. Her vil du få et inntrykk av hvordan et utenlandsopphold kan arte seg, og hva slags forberedelser som kreves.

I fjerde klasse var jeg i USA, nærmere bestemt på UC Berkeley i California, på utveksling. Dette året er uten tvil det beste året i mitt liv, det var mye jobbing, men jeg ble også mange opplevelser og erfaringer rikere. Å ta et år i utlandet var noe jeg hadde planlagt siden jeg begynte å studere, og i starten av 3. klasse begynte forberedelsene så smått. Det var ganske tilfeldig at det ble nettopp USA og Berkeley, den eneste preferansen min var at jeg skulle til et engelsktalende land. Da en av professorene jeg snakket med anbefalte Berkeley, var det gjort, og forberedelsene kunne begynne for fullt. For det er mye å sette seg inn i når man skal til USA:

Noe av det første jeg gjorde var å ta Toefl-testen, en språktest man må få et visst antall poeng på for å få lov til å studere i USA. Dette gjorde jeg i januar, men man kan også ta den senere, denne testen arrangeres på skolen med jevne mellomrom, ca annenhver måned, både om høsten og om våren. Men siden det tar en liten stund å få den rettet, og det ikke er sikkert du får nok poeng og derfor må ta den en gang til, kan det være lurt å være tidlig ute.

En gang i februar sendte jeg avgårde et motivasjonsbrev til en professor på matte-instituttet på UC Berkeley. Her fortalte jeg litt om min motivasjon til å studere der borte, litt om meg selv og et foreløpig fagvalg.

Rundt samme tid fylte jeg ut et søknadsskjema fra Internasjonal Seksjon her hjemme angående stipend til utenlandsopphold. Avhengig av hvor mange studenter fra NTNU som søker og hvor mye penger NTNU har å rutte med til dette formålet, blir karakterkravet justert, det er kun de med best karakterer som får stipend. Beløpet var 10 000 kr det året jeg søkte, og man måtte ha et karaktersnitt på litt i underkant av B.

Rundt påsketider fikk jeg tilsendt et invitasjonsbrev fra matte-instituttet på UC Berkeley. Deretter fikk jeg et søknadsskjema fra Student Extension kontoret på Berkeley, avdeling for Concurrent Enrollment. Det var mange skjemaer som måtte fylles ut, men dette var kun formaliteter, jeg var i prinsippet godkjent som utvekslingsstudent. Her måtte jeg også legge ved Toefl-test-resultater og økonomisk garanti fra Lånekassen, et brev som dokumenterer hvor mye penger jeg ville få i løpet av året. Etter å ha sendt avgårde disse papirene, samt betalt diverse avgifter og sykeforsikring til UC Berkeley, fikk jeg tilsendt et I-20 skjema. Dette skjemaet må man ta godt vare på! Man trenger det når man søker om visum, og jeg måtte også vise det når jeg kom til USA på flyplassen.

I starten av sommerferien skaffet jeg meg studentvisum (F1) på den amerikanske ambassaden i Oslo. I hektiske perioder om sommeren kan det ta et par uker før man får visumet i posten, så det kan være greit å ikke drøye for lenge med dette, i tilfelle noe skulle dukke opp.

Skolen begynte i slutten av august, og jeg dro over et par uker før, for å finne et sted å bo og fikse diverse ting. Flybilletten hadde jeg bestilt rett før sommerferien, jo tidligere ute man er desto billigere blir det.

Når det gjelder fagvalg, må man regne med å ikke få alle fagene man ønsker seg, dels fordi det er fullt og dels fordi de ikke går som planlagt. Jeg tok kun et par fag av de jeg hadde fått forhåndsgodkjent før jeg dro, og det gikk helt fint. Jeg fikk alle fag godkjent og trengte ikke å ta et ekstra semester/år når jeg kom hjem igjen. Det anbefales å gå på mange forskjellige forelesninger de første ukene av semesteret, og finne ut hvilke fag som ser bra ut. Spør forelesere og studenter, det er mye å sette seg inn i, og det finnes ikke noe skreddersydd opplegg som her hjemme. Det var vanskelig å finne noe som tilsvarte de fagene jeg ville tatt her på NTNU, og jeg endte opp med å ta en salig blanding av ulike fag fra forskjellige fakulteter. Det er viktig å ikke gape over for mye, jeg dro ikke til utlandet for å bare sitte på biblioteket. Jeg ble kjent med mange nye mennesker og så og opplevde mye i løpet av året i USA, og kan på det varmeste anbefale andre å ta et år i utlandet!

Mathilde Wilhelmsen