course-details-portlet

TMA4265 - Stokastisk modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Viktige modeller for multivariate stokastiske variable: Markovkjeder, poissonprosesser, fødsels- og dødsprosesser i kontinuerlig tid, brownske bevegelser og gaussiske prosesser. Prosedyrer for simulering av stokastiske modeller.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har basiskunnskaper om multivariat statistisk modellering og stokastiske prosesser med referanse i tid. Studenten har mer detaljert kunnskap om markovkjeder, poissonprosesser, fødsels- og dødsprosesser, og gaussiske prosesser. Studenten kjenner også til de grunnleggende prinsippene for simulering av stokastiske prosesser.

2. Ferdigheter. Studenten kan formulere enkle stokastiske prosesser med referanse i tid og kan analysere slike prosesser kvantitativt og kvalitativt. Studenten kan bruke simulering til å studere egenskapene til multivariate statistiske modeller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og obligatoriske arbeider (prosjekter). Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Obligatoriske arbeider må være godkjent for å gå opp til eksamen. Detaljert informasjon om obligatoriske arbeider gis ved semesterstart. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5072 7.5
ST2101 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 4
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL420 Sluppenvegen 14 1
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 46
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 53
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU