course-details-portlet

TMA4265 - Stokastisk modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Viktige modeller for multivariate stokastiske variable: Markovkjeder, poissonprosesser, fødsels- og dødsprosesser i kontinuerlig tid, brownske bevegelser og gaussiske prosesser. Prosedyrer for simulering av stokastiske modeller.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har basiskunnskaper om multivariat statistisk modellering og stokastiske prosesser med referanse i tid. Studenten har mer detaljert kunnskap om markovkjeder, poissonprosesser, fødsels- og dødsprosesser, og gaussiske prosesser. Studenten kan kjenner også til de grunnleggende prinsippene for simulering av stokastiske prosesser. 2. Ferdigheter. Studenten kan formulere enkle stokastiske prosesser med referanse i tid og kan analysere slike prosesser kvantitativt og kvalitativt. Studenten kan bruke simulering til å studere egenskapene til multivariate statistiske modeller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og obligatoriske arbeider (prosjekter). Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Obligatoriske arbeider må være godkjent for å gå opp til eksamen. Detaljert informasjon om obligatoriske arbeider gis ved semesterstart. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5072 7.5
ST2101 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 07.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL321 Sluppenvegen 14 2
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 25
SL271 Sluppenvegen 14 5
SL415 Sluppenvegen 14 53
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 28
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU