Opptak

Fysikk og matematikk - Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Opptak

MTFYMA

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

Kravkode: ING4R2

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2.

Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger), må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) eller
  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) etter fagplan av 2014.

I første semester tar man grunnleggende matematikkemner som bygger på henholdsvis Matematikk R2 og Kjemi 1. Studenter som ikke har Kjemi 1 anbefales et forkurs i kjemi, som starter en uke før immatrikuleringen i august, se nettsider: Forkurs i kjemi

 

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift


Kvoter

Ordinær kvote, Kvote for førstegangsvitnemål.

Attester

Studiet har ingen krav om attester.

Tidligere opptaksgrenser

For studieåret 2021/22 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 104 plasser.

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangsvitnemålskvote
2023 58.4 58.7
2022 57.6 58.7
2021 58.5 59.0
2020 58.6 58.5
2019 59.,6 60.2