Sivilingeniør/Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Fysikk og matematikk

– Søk opptak

Opptakskrav

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende.

  • For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i Matematikk R2 eller tilsvarende
  • I første semester tar man grunnleggende matematikk- og kjemiemner som bygger på henholdsvis Matematikk R2 og Kjemi 1. Studenter som ikke har Kjemi 1 anbefales et forkurs i kjemi, som starter en uke før immatrikuleringen i august, se nettsider: Forkurs i kjemi

Opptaksgrenser

For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 115 plasser. Nedre opptaksgrense var 59,4 poeng i førstegangsvitnemålskvote og 59,0 poeng i ordinær kvote.

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTFYMA
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 763
Adgangsbegrensning: Ja

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for fysikk og
Institutt for matematiske fag

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår