course-details-portlet

TMA4195 - Matematisk modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 25/100
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i generiske prinsipper og metoder for å formulere og analyse matematiske modeller av systemer og prosesser innen ingeniørfag og naturvitenskap. Emner som dekkes er bl.a. dimensjonsanalyse, skalering, perturbasjonsanalyse, dynamiske modeller, bevarelseslover og anvendelser.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten behersker generiske prinsipper og metoder for å formulere og analyse matematiske modeller av systemer og prosesser innen ingeniørfag og naturvitenskap. Dette omfatter kjennskap til dimensjonsanalyse, skalering, perturbasjonsanalyse, dynamiske modeller og bevarelseslover. Studenten har en viss innsikt i hvilke muligheter som finnes for å gjennomføre analytiske og numeriske beregninger basert på modellen. 2. Ferdigheter. Studenten er i stand til formulere og kvalitativt analysere matematiske modeller for et bredt spektrum av systemer og prosesser. 3. Generell kompetanse. Studenten kan arbeide i tverrfaglige grupper, og er i stand til å kommunisere resultatene skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og et modelleringsseminar som gruppearbeid. Sluttkarakter i emnet er bestemt av. I skriftlig avsluttende eksamen (75%) og et modelleringsprosjekt (25%). Resultatet for prosjektet angis i karakter og resultatet for avsluttende eksamen angis også som karakter. Endelig sluttkarakter vektes som angitt. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5036 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 16.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 4
SL228 Sluppenvegen 14 3
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 70
Høst ORD Individuell oppgave 25/100

Innlevering
23.11.2022

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU