course-details-portlet

TMA4195 - Matematisk modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeid i gruppe 25/100
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i generiske prinsipper og metoder for å formulere og analyse matematiske modeller av systemer og prosesser innen ingeniørfag og naturvitenskap. Emner som dekkes er bl.a. dimensjonsanalyse, skalering, perturbasjonsanalyse, dynamiske modeller, bevarelseslover og anvendelser.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten behersker generiske prinsipper og metoder for å formulere og analyse matematiske modeller av systemer og prosesser innen ingeniørfag og naturvitenskap. Dette omfatter kjennskap til dimensjonsanalyse, skalering, perturbasjonsanalyse, dynamiske modeller og bevarelseslover. Studenten har en viss innsikt i hvilke muligheter som finnes for å gjennomføre analytiske og numeriske beregninger basert på modellen. 2. Ferdigheter. Studenten er i stand til formulere og kvalitativt analysere matematiske modeller for et bredt spektrum av systemer og prosesser. 3. Generell kompetanse. Studenten kan arbeide i grupper, og er i stand til å kommunisere resultatene skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og et modelleringsprosjekt som gruppearbeid. Det blir gitt oppgaver, men de er ikke obligatoriske. Forelesninger, skriftlig dokumentasjon og eksamen blir gitt på engelsk. Studentens besvarelser , inkludert eksamen, kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Endelig karakter i dette faget er basert på skriftlig skoleeksamen (75%) og et prosjektarbeid i gruppe (25%). Prosjektdeltagelse er frivillig, men ved uteblivelse fra prosjektet vil maksimal endelig score være 75%. Resultatene fra prosjektet og skriftlig skoleeksamen blir gitt separat med bokstavkarakterer, med endelig karakter vektet som angitt. En student må ha bestått skriftlig eksamen for å få endelig ståkarakter. Kontinuasjonseksamen for studenter som fikk ikke bestått på ordinær eksamen blir gitt som muntlig eksamen. Endelig karakter baseres på muntlig eksamen (75%) og det allerede sluttførte prosjektet (25%). Studenter som går opp på nytt til ordinær skriftlig eksamen må ta opp kurset i sin helhet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5036 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 D 21.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 56
SL520 Sluppenvegen 14 0
SL238 Sluppenvegen 14 0
SL321 Sluppenvegen 14 0
Høst ORD Arbeid i gruppe 25/100

Innlevering
24.11.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 75/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU