Studiets oppbygning

Sosiologi - masterstudium

Studiets oppbygning

Hva består studiet av?

Mastergraden i sosiologi er på 120 studiepoeng og går over to år. 

Master i sosiologi består av følgende deler:

  • En felles del som omfatter de obligatoriske emnene og Eksperter i team,
  • En spesialiseringsdel i sosiologi som består av ett eller to valgfrie emner på til sammen 15 eller 30 studiepoeng. Spesialiseringsemner fra masterprogrammet i statsvitenskap godkjennes også. Andre kombinasjoner av emner kan godkjennes etter søknad til instituttet.
  • SOS3900 Masteroppgave i sosiologi (45 sp) eller SOS3901 Masteroppgave i sosiologi (30 sp). Alle andre eksamener i mastergraden må være bestått før masteroppgaven kan bli vurdert.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som tas opp til studiet studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3001 Sosiologisk teori 15
Flere valg Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15
SOS3006 Forskningsdesign 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor)

eller

SOS3900 Masteroppgave i sosiologi (45 sp)

15
SOS3004 Kvalitative metoder 7,5
SOS3008 Kvalitativ analyse 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng

SOS3901

Masteroppgave i sosiologi 30
  eller  
SOS3900 Masteroppgave i sosiologi 45
Valgbare spesialiseringsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SOS3519 Arbeid, autonomi og regulering i det norske og internasjonale samfunnet 15 Høst Åpent
SOS3520 Moderne medier og digitalisering 15 Høst Åpent
SOS3521 Ulikhet, velferd og integrering 15 Høst Åpent
SOS3523 Sosial interaksjon 15 Høst Åpent
SOS3515* Avansert statistikk og metoder i samfunnsvitenskap 15 Høst Åpent
SOS3522 Bærekraftige samfunn 15 Høst Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

* SOS3515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap har intensiv undervisning, normalt i første del av semesteret. 

Spesialiseringsemner tilbys normalt én gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg seks eller færre studenter til et planlagt emne i serien SOS3605-SOS3608 eller SOS3515-SOS3523 de to første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan