course-details-portlet

SOS3003 - Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 6 timer KALKULATOR
Oppgave 1/2
Hjemmeeksamen 1/2 6 timer

Faglig innhold

Emnet omfatter anvendt statistisk dataanalyse med både kontinuerlige variabler og kategorivariabler. Hovedvekten legges på hvordan vanlig (OLS) regresjon kan brukes til å analysere både lineære og kurvelineære sammenhenger mellom et sett med forklaringsvariabler (X) og en kontinuerlig avhengige variabler (Y). Det vil også bli gitt innføring i logistisk regresjon og statistiske modeller som kan behandle paneldata og data med klyngestruktur. Det blir lagt vekt på metoder for å teste om modellforutsetningene er troverdige.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- kunne lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur der regresjonsmodeller benyttes med kritisk innsikt i sammenhengen mellom modellforutsetninger og analyseresultater.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- gjennomføre analyser ved hjelp av de analysemodellene det undervises i.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar/øvinger tilsvarende 6 timer pr. uke.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 6 timers skriftlig prøve og semesteroppgave. Det gis én samlet karakter der de to delene teller likt i vurderingen. Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått og ved forbedring av karakter.

Forkunnskapskrav

SOS1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS316 15.0
IDR3024 15.0 01.09.2007
SOS3010 7.5 01.09.2008
SOS3005 7.5 01.09.2010
SOS8003 10.0 01.09.2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 1/2

Utlevering 07.11.2019

Innlevering 06.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 KALKULATOR 28.11.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SU405 Sukkerhuset 4
Vår ORD Oppgave 1/2

Utlevering 17.04.2020

Innlevering 04.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 1/2

Utlevering 13.05.2020

Innlevering 13.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU