SOS3003 - Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2
Skriftlig eksamen 1/2 6 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnet omfatter anvendt statistisk dataanalyse med både kontinuerlige variabler og kategorivariabler. Hovedvekten legges på hvordan vanlig (OLS) regresjon kan brukes til å analysere både lineære og kurvelineære sammenhenger mellom et sett med forklaringsvariabler (X) og en kontinuerlig avhengige variabler (Y). Det vil også bli gitt innføring i logistisk regresjon og statistiske modeller som kan behandle paneldata og data med klyngestruktur. Det blir lagt vekt på metoder for å teste om modellforutsetningene er troverdige.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- kunne lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur der regresjonsmodeller benyttes med kritisk innsikt i sammenhengen mellom modellforutsetninger og analyseresultater.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- gjennomføre analyser ved hjelp av de analysemodellene det undervises i.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar/øvinger tilsvarende 6 timer pr. uke.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 6 timers skriftlig prøve og semesteroppgave. Det gis én samlet karakter der de to delene teller likt i vurderingen. Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått og ved forbedring av karakter.

Forkunnskapskrav

SOS1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS316 15.0
IDR3024 15.0 01.09.2007
SOS3010 7.5 01.09.2008
SOS3005 7.5 01.09.2010
SOS8003 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave INSPERA 1/2
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 1/2 KALKULATOR 28.11.2019 09:00
Vår ORD Oppgave INSPERA 1/2
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 1/2 KALKULATOR
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.