Kontakt

Sosiologi - masterstudium

Kontakt

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studiet kan du kontakte studieveileder. Studieveileder kan for eksempel hjelpe deg med:

  • generelle spørsmål om studieprogrammet
  • utdanningsplan
  • fremdrift i studiet
  • utfordringer i studiehverdagen
  • tilrettelegging
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • videre studier
  • jobbmuligheter

Studieveileder kan kontaktes på telefon eller e-post. Du kan også bestille time for studieveiledning.

Bestill time for studieveiledning

Om du har spørsmål om tilrettelegging av studiet som følge av funksjonsnedsettelse eller særskilte behov kan du bestille egen veiledningstime om tilrettelegging. Les mer om tilrettelegging for studenter.

Bestill veiledningstime om tilrettelegging