Masterprogram, 2-årig

Sosiologi

– Jobbmuligheter

 

Faglig og metodisk kompetanse

Sosiologer kan bruke sin faglige og metodiske kompetanse til å finne ny kunnskap og finne løsninger på problemer for sine oppdragsgivere. Hvilke tema sosiologene jobber med varierer, men fordi utdanningen er både generell og spesiell vil en sosiolog alltid kunne sette seg raskt inn i nye tema og oppgaver.

Denne allsidige kompetansen gjør at vi finner sosiologer som arbeider innen mange områder innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid. Som faglige konsulenter/rådgivere i ulike prosjekter kan sosiologer gi råd basert på vitenskapelige fakta. Med sin kompetanse om gruppeprosesser og ledelse kan sosiologer også delta i og lede prosjekter. Dette arbeidet utføres i både privat og offentlig virksomhet.

Visste du at forskningen ofte er organisert i prosjekter der man sammen med forskere fra eget eller andre fagfelt forsøker å løse problemstillinger? Sosiologer har gjennom forskningsrelatert arbeid en viktig rolle i samfunnsutviklingen ved å sette søkelys på ulike problemer som for eksempel overgrep, maktmisbruk og rusproblematikk.

Studiet utvikler yrkeskompetanse innrettet mot:

  • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
  • undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole

Intervju med tidligere studenter


Sosiologien har vært særdeles nyttig i min praksis som behandler

Navn: Siri Haugan

Utdanning: Master i sosiologi

Artbeider som: Miljøterapeut

Tolkning av andres uttrykk / meninger er komplisert, og man har behov for teori for å forstå.

Sosiologien har vært særdeles nyttig i min praksis som behandler

Navn: Siri Haugan

Utdanning: Master i sosiologi

Artbeider som: Miljøterapeut

Tolkning av andres uttrykk / meninger er komplisert, og man har behov for teori for å forstå.

Studieprogram: Master i sosiologi

Siri HauganHvordan gikk det å skaffe seg jobb da du var ferdig med studiet? 

Jeg hadde allerede en jobb som miljøterapeut da jeg jobbet med og leverte min mastergrad i sosiologi, så jeg fortsatte egentlig i den samme jobben med nye oppgaver. Fra å primært jobbe som miljøterapeut / sykepleier, fikk jeg oppgaver som veileder i fagforum, delansvar for implementering av nytt perspektiv, mentalisering, ved klinikken, samt tilbud om ny videreutdanning som gruppeterapeut.

Hvordan har du fått nytte av sosiologien i arbeidslivet? 

Sosiologien har vært særdeles nyttig for meg i min praksis som behandler for mennesker med avhengighet. Sosiologiske perspektiv / teorier som Goffmanns begrep backstage / front stage / det dramaturgiske perspektivet, Focalults lære om intstitusjoner / maktperspektiv, Luhmanns inklusjon / eksklujon, Dag Album sin bok om nære fremmede, og videre Habermas har vært av betydning. I min rolle bruker jeg ulike versjoner av relasjonskunnskap, slik at alle perspektiv som innebærer kunnskap om interaksjon har naturligvis vært, og er, nyttig. Tolkning av andres uttrykk / meninger er komplisert og man har behov for teori for å forstå. Moderne forestillinger om pasienten, Aksel Tjoras bidrag til helsesosiologien, har vært nyttig kunnskap, både i møte med pasienten og systemet. 

Er det noe du har fått bruk for som har overrasket deg?

Studiet i sosiologi gir deg evner til å tenke kritisk, en spesifikk kunnskap der vi lærer å diffensiere og bedre kunne finne essensen i det arbeidet vi utfører. Det å kunne sortere, prioritere og videre kunne bruke tekst som verktøy er vel egenskaper man tilegner seg via studiet, og som muligens bidrar mer enn antatt. 

Hva var det viktigste du lærte under sosiologiutdanningen? 

Det viktigste jeg lærte var en ydmykhet og et kritisk blikk til etablerte sannheter, en interesse for utforskning og streben etter ny kunnskap. Den ahr lært meg et akademisk språk og gitt meg inspirasjon til å fortsette å jobbe med avhengighet og ruslidelser, med et sosiologisk blikk. 

Hvordan har sosiologien preget livet ditt utenfor arbeidslivet? 

Sosiologien preger meg utenfor arbeidslivet, og det er nesten vanskelig å differensiere da mine verdier, blikk og mening i rollen som behandler / kliniker sammenfaller med min rolle som mor, venninne og partner. 

 

Sosiologi har lært meg å alltid se en sak fra et mer nyansert perspektiv

Navn: Silje Heistein Lund

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider i Voss kommune

Jeg overraskes hele tiden over hvor mye jeg tar med meg fra studiet og inn i arbeidslivet.

Sosiologi har lært meg å alltid se en sak fra et mer nyansert perspektiv

Navn: Silje Heistein Lund

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider i Voss kommune

Jeg overraskes hele tiden over hvor mye jeg tar med meg fra studiet og inn i arbeidslivet.

Studieprogram: Master i sosiologi

Hvordan gikk det å skaffe seg jobb etter du var ferdig? Silje Heistein Lund

Jeg fikk jobb med en gang i NAV Forvaltning Hedmark. På det tidspunktet tenkte jeg at jobben kanskje ikke var så relevant, men i senere tid viser det seg at den har gitt meg et bredt erfaringsfelt som jeg bruker som sosiolog i nye arbeidsforhold.

Hvordan har du fått nytte av sosiologien i arbeidslivet?

Da jeg jobber mye med organisasjoner i endring, er det meste fra studiet relevant. Jeg kan blant annet kombinere kunnskapen når det gjelder implementering av nye styringssystemer, forståelse for organisasjonskultur og strukturering, og tilrettelegging og kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø

Er det noe du har fått bruk for som har overrasket deg?

Jeg overraskes hele tiden over hvor mye jeg tar med meg fra studiet og inn i arbeidslivet. Men kanskje det faktum at jeg ved flere anledninger har tatt fram "Selvmordet" av Émile Durkheim, he he.

Hva var det viktigste du lærte under sosiologiutdanningen, og hvordan har sosiologien preget livet ditt utenfor arbeidslivet?

Sosiologi har lært meg å alltid se en sak fra et mer nyansert perspektiv. Jeg har fått forståelse for hvilke mekanismer som styrer samfunnet vårt, noe som gir meg et mer helhetlig bilde av det som foregår rundt oss, både globalt og i hverdagen.

Den analytiske ferdigheten fra sosiologien er viktig

Navn: Christer Nyqvist

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: HR-rådgiver hos Stepp Inn

Arbeidsplassen jeg er på nå vet hva sosiologi er godt for, og hadde god erfaring med å gi nyutdannede arbeidserfaring.

Den analytiske ferdigheten fra sosiologien er viktig

Navn: Christer Nyqvist

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: HR-rådgiver hos Stepp Inn

Arbeidsplassen jeg er på nå vet hva sosiologi er godt for, og hadde god erfaring med å gi nyutdannede arbeidserfaring.

Studieprogram: Master i sosiologiChrister Nyqvist

Hvordan gikk det å skaffe seg jobb etter du var ferdig?

Det gikk overraskende bra. Hadde veldig flaks at jeg til slutt endte med den første jobben jeg søkte på. De fleste jobber som var relevante krevde like mange års erfaring som jeg hadde utdanning. Arbeidsplassen jeg er på nå vet hva sosiologi er godt for, og hadde god erfaring med å gi nyutdannede arbeidserfaring.

Hvordan har du fått nytte av sosiologien i arbeidslivet?

Den analytiske ferdigheten fra sosiologien er viktig. Min jobb som HR-rådgiver innebærer å se på søknader og CV til ulike folk, vurdere styrker og svakheter, og følge dem opp i arbeidslivet å finne ut av hva som fungerer og hvorfor ikke.

Er det noe du har fått bruk for som har overrasket deg?

Ikke ennå da jeg har hatt jobben i bare 3 uker.

Hva var det viktigste du lærte under sosiologiutdanningen?

For meg har det vært tankeprosessen, å skjønne sammenhengen mellom individet, grupper og samfunnet. En forståelse som har kommet meg til nytte.  

Hvordan har sosiologien preget livet ditt utenfor arbeidslivet?

Det har formet meg til den personen jeg er i dag. Tankesettet, synet på livet og mennesket.

Jeg bærer alltid på en sosiologisk nysgjerrighet

Navn: Martin Svarva

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Leder for bedriftstrening hos Avantas Aktiv

For å få til endringer i en organisasjon, må man først forstå hva som har gjort at man har den kulturen og den adferden man har i dag

Jeg bærer alltid på en sosiologisk nysgjerrighet

Navn: Martin Svarva

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Leder for bedriftstrening hos Avantas Aktiv

For å få til endringer i en organisasjon, må man først forstå hva som har gjort at man har den kulturen og den adferden man har i dag

Studieprogram: Master i sosiologi 

Hvordan gikk det å skaffe seg jobb etter du var ferdig?Martin Svarva

Det gikk ganske bra. Jeg startet å søke på jobber i januar det siste semesteret, var på noen intervjuer i mars og april, og i slutten av mai begynte jeg i min første jobb. 

Hvordan har du fått nytte av sosiologien i arbeidslivet?

Ettersom jeg har jobbet i et hodejegerfirma i en del år, har jeg hatt veldig god nytte av metodedelen av sosiologien. Å intervjue en kandidat til en jobb er egentlig ganske likt det å intervjue en informant. Det gjelder å stille riktige spørsmål på riktig måte, slik at informanten / kandidaten forteller mest mulig om det du er interessert i. Her har sosiologutdannelsen rett og slett vært uvurderlig.
 
I tillegg har jeg hatt god nytte av en grunnleggende sosiologisk forståelse for hvordan ulike faktorer, struktur og kultur, påvirker våre valg og vår adferd, både individuelt og kollektivt. Denne forståelsen bruker jeg hver dag i jobben jeg har nå, hvor jeg jobber med organisasjonsutvikling.

Er det noe du har fått bruk for som har overrasket deg?

Kanskje ikke overrasket er ordet, men det er i hvert fall fascinerende hvordan en del klassisk sosiologisk teori fortsatt kan brukes for å forstå og forklare gitte situasjoner.

Hva var det viktigste du lærte under sosiologiutdanningen?

Erkjennelsen av at ingen valg tas i et vakum, all adferd er styrt at noe rundt. For å få til endringer i en organisasjon, må man først forstå hva som har gjort at man har den kulturen og den adferden man har i dag. 

Hvordan har sosiologien preget livet ditt utenfor arbeidslivet?

Jeg vil kanskje ikke si at sosiologien har preget livet i så stor grad, men jeg merker at jeg alltid bærer på en sosiologisk nysgjerrighet, et slags behov for å forstå og forklare det jeg opplever, i stedet for å bare akspetere at ”sånn er det” og ikke tenke mer over det.
 

Jeg har ofte bruk for evnen til å systematisere mye informasjon raskt

Navn: Kristin Thorshaug

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Research Associate hos Interface

De ulike sosiologiske perspektivene er en del av min tolkning av menneskene og samfunnsstrukturene rundt meg. 

Jeg har ofte bruk for evnen til å systematisere mye informasjon raskt

Navn: Kristin Thorshaug

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Research Associate hos Interface

De ulike sosiologiske perspektivene er en del av min tolkning av menneskene og samfunnsstrukturene rundt meg. 

Studieprogram: Master i sosiologi

Hvordan gikk det å skaffe seg jobb etter du var ferdig?Kristin Thorshaug

Jeg leverte masteroppgaven i juni 2008. Kort tid etter fikk jeg vite om en ledig prosjektstilling ved NTNU Samfunnsforskning og ble innkalt til intervju. Der startet jeg i august samme året. Etter mange år innenfor oppdragsforskning i Norge jobber jeg nå ved et forskningsinstitutt i Sveits.  

Hvordan har du fått nytte av sosiologien i arbeidslivet?

I oppdragsforskningen har jeg alltid bruk for sosiologien, kanskje særlig de analytiske verktøyene og metodekompetansen.

Er det noe du har fått bruk for som har overrasket deg?


Det har overrasket meg hvor ofte jeg får bruk for evnen til å systematisere mye informasjon på kort tid. 

Hva var det viktigste du lærte under sosiologiutdanningen?

En av de viktigste lærdommene for meg var kunsten å skrive tekster. Gjennom alle semesteroppgavene lærte jeg å tolke teorier, presentere resultater og formulere egne argumenter. 
 

Hvordan har sosiologien preget livet ditt utenfor arbeidslivet?

De ulike sosiologiske perspektivene er en del av min tolkning av menneskene og samfunnsstrukturene rundt meg. Bourdieu brukes flittig i diskusjoner - det hadde jeg aldri trodd da jeg i 2004 møtte opp til første forelesning i SOS1007 "Dagsaktuelle tema i sosiologisk lys"!
 

 

Sosiologien har bidratt til mitt generelle samfunnsengasjement

Navn: Sissel Jørgensen Smørdal

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider hos Nav Rygge

I en tid hvor det er mye fokus på psykisk helse/uhelse hjelper bakgrunnen min meg til å huske på de strukturelle rammene som påvirker ungdommene.

Sosiologien har bidratt til mitt generelle samfunnsengasjement

Navn: Sissel Jørgensen Smørdal

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider hos Nav Rygge

I en tid hvor det er mye fokus på psykisk helse/uhelse hjelper bakgrunnen min meg til å huske på de strukturelle rammene som påvirker ungdommene.

Studieprogram: Master i sosiologi

Hvordan gikk det å skaffe seg jobb etter du var ferdig? Sissel Smørdal

Ikke sånn kjempebra i starten. Jobbet som vikar i barnehage mens jeg søkte jobber, tror jeg søkte mellom 80-100 jobber før jeg fikk napp. 

Hvordan har du fått nytte av sosiologien i arbeidslivet?

Nåværende jobb, Nav Rygge: Jeg representer et viktig tilskudd til et variert arbeidsmiljø, hvor det er overvekt av sosionomer. Jeg bruker nok ikke sosiologien så mye «direkte» med tanke på ungdom jeg følger opp, men den hjelper meg å løfte blikket. I en tid hvor det er mye fokus på psykisk helse/uhelse hjelper bakgrunnen min meg til å huske på de strukturelle rammene som påvirker ungdommene. Jeg har tatt videreutdanning i Supported Emloyment. og ser også at sosiologien har gitt meg kompetanse til å tilegne meg fag, samt håndtere pensum. I min tidligere jobb som forvaltingsrevisor drev jeg med systemrevisjon og måtte tilegne meg kunnskap om lovverket og forholde meg til store mengder litteratur. Da var sosiologien nyttig for å skille ut viktige dokumenter, systematisere stoff, kunne lese statistikk, o.l.
 

Er det noe du har fått bruk for som har overrasket deg?

Ikke som jeg kommer på. Men jeg er mye på seminar og forelesninger hvor det svært ofte er sosiologer som bidrar med relevant stoff. Sosiologer har mye relevant å komme med når det gjelder Nav, og da ikke bare ungdommer (som jeg jobber med) men også med tanke på tilknytning / holdninger til arbeidsliv/sykefravær, rettigheter / plikter i velferdssamfunnet, fattigdom, ulikhet, ulike virkemidler for å få ungdom/innvandrere / andre grupper ut i jobb. Det er relevant med sosiologi i det meste som Nav driver med.
 

Hva var det viktigste du lærte under sosiologiutdanningen?

Refleksjon, evne til å belyse et tema fra flere sider, ha et samfunnsperspektiv og ikke bare individet i fokus. 

Hvordan har sosiologien preget livet ditt utenfor arbeidslivet?

Jeg tror nok sosiologien har bidratt til mitt generelle samfunnsengasjement, det er f.eks utenkelig for meg å ikke bruke stemmeretten. Jeg ser også at det har preget synet mitt på en del politiske saker, blant annet familiepolitikk og saker som omhandler likestilling. Også er jeg over gjennomsnittlig glad i quiz, men det er kanskje Samfundet i Trondheim sin skyld mer enn sosiologien ...

 

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.