Sosiologi

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosiologi

– Jobbmuligheter

Fem personer sitter rundt et bord og ser på en prosjektert skjerm. Foto.

Sosiologi - jobbmuligheter

Faglig og metodisk kompetanse

Sosiologer kan bruke sin faglige og metodiske kompetanse til å finne ny kunnskap og finne løsninger på problemer for sine oppdragsgivere. Hvilke tema sosiologene jobber med varierer, men fordi utdanningen er både generell og spesiell vil en sosiolog alltid kunne sette seg raskt inn i nye tema og oppgaver.

Denne allsidige kompetansen gjør at du kan jobbe med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid innenfor mange forskjellige områder både i offentlig og privat sektor. Som faglig konsulent/rådgiver du som sosiolog gi råd basert på vitenskapelige fakta. Med kompetanse om gruppeprosesser og ledelse kan du også delta i og lede prosjekter.

Visste du at forskningen ofte er organisert i prosjekter der man sammen med forskere fra eget eller andre fagfelt forsøker å løse problemstillinger? Sosiologer har gjennom forskningsrelatert arbeid en viktig rolle i samfunnsutviklingen ved å sette søkelys på ulike problemer som for eksempel overgrep, maktmisbruk og rusproblematikk.

Du kan jobbe med:

  • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
  • undervisningsoppgaver i skoler, universitet og høyskole

Ønsker du å bli lærer og undervise i skolen? Med ettårig påbyggingsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å undervise 5.-10 trinn i skolen og i videregående. 


Intervju med tidligere studenter

Intervju med tidligere studenter

Ressurspublisering

Prøv og feil!

Navn: Thea Kolloen

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Miljøterapeut i Trondheim kommune

Spesialisering i disse emnene vil jeg si utgjør et godt bakteppe i å forstå det som skjer innen innvandringsfeltet på individ- og systemnivå. 

Jeg bærer alltid på en sosiologisk nysgjerrighet

Navn: Martin Svarva

Utdanning: Master i sosiologi 

Arbeider som: Leder for bedriftstrening hos Avantas Aktiv

For å få til endringer i en organisasjon, må man først forstå hva som har gjort at man har den kulturen og den adferden man har i dag

Sosiologien har vært særdeles nyttig i min praksis som behandler

Navn: Siri Haugan

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Miljøterapeut

Tolkning av andres uttrykk/meninger er komplisert, og man har behov for teori for å forstå.

Den analytiske ferdigheten fra sosiologien er viktig

Navn: Christer G. Lundquist

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: HR-rådgiver hos Stepp Inn

Arbeidsplassen jeg er på nå vet hva sosiologi er godt for, og hadde god erfaring med å gi nyutdannede arbeidserfaring.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.