Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

SoME krysspublisert 1285069102

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Studenttillitsvalgte

Studiemiljø

Sosiologi - masterstudium

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet.

Undervisningsformer

Gjennom Eksperter i team får du anledning til å jobbe med studenter fra mange ulike fag slik at du får mulighet til å tilegne deg kunnskaper om gruppeprosesser og problemløsning i grupper. Dette er gode egenskaper å ha når du skal ut i jobb.

Ved å skrive en masteroppgave får du anledning til å utføre et selvstendig forskningsarbeid. Gjennom obligatorisk veiledning gis du innsikt i forskningsprosessens ulike trinn - konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og -samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også for eksempel i utredningsarbeid, undervisning og journalistikk.

Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Linjeforeningen

Linjeforeningen for sosiologi studenter kalles Socius Extremus, og arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff et par ganger i måneden. For mer informasjon om linjeforeningen kan du se Socius Extremus sin Facebook-side.

Forskningsaktiviteter

Som masterstudent får du et nært forhold til instituttet og dets aktiviteter. Alle masterstudenter deltar på mastergradsseminar og flere velger å delta på forskningsprosjekter i regi av instituttet. Gjennom dette blir studentene faglig og sosialt integrert i studie- og forskningsmiljøet.

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?

Ressurspublisering

Mitt råd er å fordype deg i noe du brenner for

Navn: Thea Kolloen

Studieretning: Mastergrad i sosiologi

Min konklusjon var: du har ingenting å tape, og du ender opp med en god utdanning som kvalifiserer deg til mange forskjellige arbeidsplasser.

Det var umulig å si seg ferdig etter tre år

Navn: Mia Simonsen Fjelldal

Studenterfaringer: Mastergrad i sosiologi

Det er ikke minst utrolig spennende at man på masternivå kan velge valgfag med fordypning i områder av samfunnet man spesielt interesserer seg for!

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)